Algemene voorwaarden

Audi Assistance

I. Voorwaarden voor de toekenning van de rechten

Om gedurende de 2-jarige periode van de constructeursgarantie (conventionele garantie) recht te hebben op bijstand volstaat het om het door de constructeur opgegeven Onderhoudsplan te volgen. Om na de periode van de constructeursgarantie recht te hebben op bijstand, dient elke 24 maanden of 30.000 kilometer (naargelang wat het eerst wordt bereikt) een 'Onderhoudsbeurt' uitgevoerd te worden in het netwerk van Audi Service Partners.

Elke 'Onderhoudsbeurt' bij één van de Audi Service Partners verlengt het recht op bijstand tot de volgende 'Onderhoudsbeurt'. Indien u geen recht meer zou hebben op bijstand, dan kunt u dit recht terugkrijgen door een 'Onderhoudsbeurt' te laten uitvoeren in het Audi-netwerk.

II. Bepalingen en modaliteiten van de Bijstand

Audi Assistance verbindt zich ertoe 24 uur per dag, ook tijdens weekends en op feestdagen, zo spoedig mogelijk bijstand te verlenen, rekening houdend met de lokale beschikbaarheid op dat ogenblik. Audi Assistance en/of Audi Import (Afdeling van de N.V. D’Ieteren) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen of tegenslagen in verband met de uitvoering van hun diensten krachtens deze Bijstand, die zouden voortvloeien uit overmacht zoals vastgesteld door rechtspraak, zoals stakingen, natuurrampen, verplichtingen opgelegd door de overheid, een officieel verbod, enz.

Merk op dat Audi Assistance slechts kan handelen binnen de grenzen van de door de lokale overheden gegeven toestemmingen. Het is dus niet verplicht bijstand te verlenen bij een overtreding van de geldende wetgeving.

Audi Assistance zal in geen geval bijstand verlenen in verband met gewijzigde voertuigen, die gebruikt worden voor competitiedoeleinden of die deelgenomen hebben aan wedstrijden, snelheids- of behendigheidswedstrijden, aan de voorbereidende tests ervan of aan enige andere competitie. Bovendien zal Audi Assistance geen bijstand verlenen indien uw voertuig zich buiten de openbare weg bevindt (off-road; voorbeelden: onverharde weg, veld, bos ...) behalve als het voertuig bij u thuis, op kantoor ... staat en het zonder grote problemen toegankelijk is.

Nadat u zich kenbaar hebt gemaakt, moet u aan de operator van Audi Assistance de volgende elementen kunnen verstrekken :

 • type model,
 • kentekenplaat van uw Audi
 • chassisnummer van uw Audi
 • datum van de eerste indienstneming,
 • huidige kilometerstand van uw Audi.

Bijzondere gevallen
Autosnelwegen, gelijkgestelde wegen (doorgaande wegen, ringen, enz.) en tunnels zijn, afhankelijk van het land, onderworpen aan een bijzondere regeling inzake pechverhelping en slepen. Indien u op één van deze types verkeerswegen pech of een lekke band hebt, dan kunt u, afhankelijk van het land, een beroep doen op de de politie van de sector die dan het nodige zal doen: in dat geval, en alleen in dat geval, is het Audi Assistance niet toegestaan om bijstand te verlenen. In geval van een lekke band of pech zal de factuur voor het slepen naar het Audi-netwerk u echter terugbetaald worden door Audi Assistance. De door Audi Assistance verstrekte diensten zijn bijstandsdiensten (met uitsluiting van enigerlei vergoeding van herstelkosten), die uitsluitend worden toegekend in geval van pech, volgens de hierna vastgestelde modaliteiten.

Bij een lekke band
Uw Audi heeft één lekke band en de velg is intact. Indien de velg beschadigd zou zijn, dan verleent Audi Assistance geen bijstand, want dan wordt het incident gelijkgesteld aan een ongeval. Hetzelfde geldt indien er sprake is van meerdere lekke banden.

In geval van pech
Uw Audi is geïmmobiliseerd op de plaats waar het mechanische en/of elektronische defect zich heeft voorgedaan en waar ter plaatse technische hulp nodig is en/of vanaf waar het voertuig gesleept moet worden om de diagnose en de herstellingen uit te voeren.

De dienst wordt niet verleend in de volgende gevallen:

 • wanneer de immobilisatie van uw Audi voortvloeit uit geplande
  handelingen (onderhoud, controle, revisie, vervanging van slijtdelen),
 • wanneer de mechanische storingen voortvloeien uit de niet-onmiddellijke uitvoering van de tijdens het vorige bezoek aanbevolen werken,
 • wanneer de immobilisering het gevolg is van een ongeval, een daad van vandalisme, een brand voortvloeiend uit een externe gebeurtenis of een natuurramp zoals een overstroming,
 • wanneer de immobilisering te wijten is aan het falen van een accessoire of enig onderdeel dat geïnstalleerd werd buiten de fabrieken van de constructeur en/of het netwerk van erkende Audi-herstellers,
 • in geval van bevriezing van de brandstof.

Bij andere met een storing gelijkgestelde incidenten zal Audi Assistance bijstand verlenen in de volgende gevallen:

 • verkeerde brandstof of lege brandstoftank,
 • gebroken sleutel, verloren sleutel, gestolen sleutel of sleutel binnenin het gesloten voertuig,
 • geblokkeerd slot, slot waarvan de sluiting niet werkt of sleutel geblokkeerd in het slot,
 • niet-werkende ruitenwissers, knipperlichten of koplampen,
 • vensters, schuifdak of opvouwbaar dak staat/staan open en gaan niet dicht,
 • door knaagdieren veroorzaakte schade aan de leidingen of elektrische bedrading waardoor het niet mogelijk is onder normale omstandigheden te rijden,
 • alarm of andere beschermingssystemen waardoor het niet mogelijk is onder normale omstandigheden te rijden.

De dienst wordt echter niet verleend in de volgende gevallen :

 • Problemen met de airco, waterinsijpeling en niet-werkende boordinstrumenten (voorbeeld: snelheidsmeter).

Bijstandsdiensten die niet gevraagd werden toen deze nodig waren of niet door of met de toestemming van Audi Assistance georganiseerd werden, geven geen recht op een terugbetaling (met uitzondering van sleepdiensten op de autosnelweg), of op de betaling van een overeenkomstige vergoeding. Als bewijs zult u in alle gevallen de originele in dit kader vereffende facturen moeten verstrekken. De kosten die u normaal gesproken had moeten dragen, kunnen in geen geval ten laste gebracht worden van Audi Assistance (brandstof, tol, restaurant, hotel in geval van een reeds gepland verblijf op de plaats van de pech, alsook, buiten de periode van de constructeursgarantie van twee (2) jaar, de prijs van reserveonderdelen en arbeid om de pech te verhelpen).

III. Diensten

Bij een lekke band
Uw Audi heeft één lekke band : Audi Assistance verleent bijstand binnen de grenzen van de voorwaarden voor het toekennen van rechten bij een lekke band. De door Audi Assistance aangeboden diensten zijn :

 • Ofwel technische hulp ter plaatse met reservewiel of reparatieset indien uw Audi daarmee is uitgerust.
 • Ofwel het slepen van uw Audi naar de dichtstbijzijnde Audi Service Partner; buiten de openingstijden ('s avonds en in het weekend) zal het voertuig gestald worden en op de eerstvolgende openingsdag gesleept worden naar zijn oorspronkelijke bestemming.

Indien uw Audi als gevolg van de interventie langer dan twee (2) uur geïmmobiliseerd zal zijn, dan krijgt u gedurende een maximale periode van 2 dagen, een huurwagen (waarin de passagiers en hun eventuele bagage op correcte wijze kunnen plaatsnemen) ter beschikking, binnen de grenzen van de lokale beschikbaarheid. Bij het einde van de huur dient u uw vervangvoertuig steeds terug te geven aan de concessiehouder die de herstelling heeft uitgevoerd in België of in het buitenland aan het agentschap die het heeft uitgeleend.

In geval van pech
1. Pechverhelping-slepen :

Uw Audi wordt naar een Audi Service Partner naar keuze afgesleept, behalve in het buitenland (dichtstbijzijnde Audi Service Partner), indien een herstelling ter plaatse niet mogelijk is; buiten de openingstijden ('s avonds en in het weekend) zal het voertuig gestald worden en op de eerstvolgende openingsdag afgesleept worden naar de Audi Service Partner.

2. Vervangvoertuig :

Indien uw Audi als gevolg van de interventie langer dan twee (2) uur geïmmobiliseerd zal zijn, dan krijgt u gedurende een maximale periode van 5 dagen (eventueel met aangrenzend weekend en/of aangrenzende feestdag), een vervangvoertuig (waarin de passagiers en hun eventuele bagage op correcte wijze kunnen plaatsnemen) ter beschikking, binnen de grenzen van de lokale beschikbaarheid. De facultatieve verzekeringen, de afkoop van vrijstelling en de brandstofkosten van het huurvoertuig blijven voor uw rekening. De uitvoering van deze dienst kan niet geëist worden indien blijkt dat niet aan de door de verhuurders vastgestelde verhuurvoorwaarden kan worden voldaan. Deze dienst kan in ieder geval slechts verleend worden na het slepen van het defecte voertuig tot bij de Audi Service Partner en na diagnose van het voertuig door deze Audi Service Partner. Bij het einde van de huur dient u uw vervangvoertuig steeds terug te geven aan de concessiehouder die de herstelling heeft uitgevoerd in België of in het buitenland aan het agentschap die het heeft uitgeleend.

3. Vervoer :

Indien uw Audi in het buitenland geïmmobiliseerd is als gevolg van 'pech' en u niet ter plaatse kunt wachten tot hij hersteld is, dan kan Audi Assistance, op uw verzoek, zorgen voor uw vervoer en, eventueel, voor het vervoer van uw passagiers, naar uw gebruikelijke woonplaats of naar uw plaats van bestemming, en de trein- of vliegtuigkosten ten laste nemen, dit alles voor een bedrag van vierhonderd vijftig euro inclusief belastingen (450 euro incl. btw) per persoon.

4. Ophaling van uw herstelde Audi :

Om u in staat te stellen uw herstelde Audi in het buitenland op te halen, vergoedt Audi Assistance: de trein- of vliegtuigkosten, dit alles voor een bedrag van vijfhonderd euro inclusief belastingen (500 euro incl. btw) voor één (1) persoon.

5. Vergoeding van de verbindingskosten :

Bij pech vergoedt Audi Assistance de taxi-, train-, bus- of tramkosten voor een bedrag van tachtig euro inclusief belastingen (80 euro incl. btw) zodat de begunstigde zich naar het verhuuragentschap, het hotel, het station, de luchthaven of de Audi Service Partner kan begeven.

6. Verblijf :

De deelname in de verblijfkosten (inclusief ontbijt) geschiedt vanaf de eerste immobilisatiedag tot maximaal vijf (5) nachten. Prestaties 2, 3 en 6 zijn niet cumuleerbaar.

7. Onderdeel onbeschikbaar :

Audi Assistance vergoedt de kosten voor dringende leveringen.

8. Andere kosten :

Audi Assistance vergoedt de telefoon- en parkeerkosten, alles samen voor een maximumbedrag van 30 euro inclusief belastingen (30 euro incl. btw).

IV. Geografische dekking

Audi Assistance is geldig in 30 Europese landen :

In het geval van een lekke band, pech of met pech gelijkgestelde incidenten worden al deze bijstandsdiensten verleend in België en in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Spanje (inclusief Canarische Eilanden), Finland, Frankrijk (inclusief Andorra en Monaco) Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië (inclusief San Marino), Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal (inclusief Madeira en Azoren), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland (inclusief Liechtenstein).