Fiscale aftrekbaarheid van autokosten

Bedrijven

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot en het type brandstof. Het niet-aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost dit voor de werkgever?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belasting te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. Voor ondernemingen bedraagt de normale belastingvoet 33,99%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer een derde van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.

Hoe de fiscale aftrekbaarheid van autokosten bepalen?

Hoe de fiscale aftrekbaarheid bepalen in functie van de CO2 -uitstoot van het voertuig.

Tabel met het percentage fiscale aftrekbaarheid in functie van de CO2 -uitstoot (2015)
Diesel & Hybride Diesel Benzine & Hybride Benzine 100% Elektrisch % Fiscaal aftrekbaar % niet fiscaal aftrekbaar
C02 gr/Km C02 gr/Km C02 gr/Km % %
0 120%
<60 <60 100% 0%
61 - 105 61 - 105 90% 10%
106 - 115 106 - 125 80% 20%
116 - 145 126 - 155 75% 25%
146 - 170 156 - 180 70% 30%
171 - 195 181 - 205 60% 40%
> 195 of niet gekend > 205 of niet gekend 50% 50%


Toch zijn er uitzonderingen voor bepaalde types autokosten.

Types kosten Percentage fiscale aftrekbaarheid
Betaalde interest (Contract min. 24 maanden) 100%
GSM-kosten 100%
CO2-bijdrage 100%
Brandstofkosten 75%


Fiscale aftrekbaarheid in functie van het voordeel van alle aard:

Sinds 2012 moet de belastbare basis (niet toegestane kosten), boven op de reeds geciteerde niet aftrekbare kosten, vermeerderd worden met 17% x VAA voor elke wagen.

Gezien de componenten van de formule zullen de nieuwe, niet toegestane uitgaven, enkel meerkosten vertegenwoordigen wanneer er werkelijk een voordeel in natura verleend is aan de gebruiker van de wagen (werknemer / kaderlid / bestuurder).

Als het voordeel van alle aard herleid is tot nul als gevolg van persoonlijke bijdragen gestort door de gebruiker van het voertuig, dan is er geen voordeel en zijn er dus geen niet fiscaal aftrekbare kosten.

Onthouden we dat de regel van 17% op VAA niet enkel van toepassing is op ondernemingen maar ook op rechtspersonen (bv.: vzw's), op enkele uitzonderingen na (overheidsinstellingen).

Zelfstandigen en liberale beroepen

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot en het type brandstof. Het niet aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost het?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belastingen te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. Voor zelfstandigen en liberale beroepen die in eigen naam werken draait de marginale belastingvoet meestal rond 50%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer de helft van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.

Hoe de fiscale aftrekbaarheid van autokosten bepalen?

In principe zijn alle kosten verbonden met de aankoop, de huur, het bezit, het gebruik, het onderhoud en de brandstof van een voertuig getroffen door de beperking van 75%.

Die beperking is hier dus onafhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig.
Er zijn echter uitzonderingen voor bepaalde types autokosten.

Types kosten Percentage fiscale aftrekbaarheid
Betaalde interest (Contract min. 24 maanden) 100%
GSM-kosten 100%