Fleet International

De groep Volkswagen AG heeft een internationale Fleet-cel voor de 5 merken van de groep. Deze cel coördineert de internationale Fleet-contracten met het oog op een coherent algemeen beleid.

Wanneer u een internationale Fleet-overeenkomst aangaat, profiteert u automatisch van bijkomende voordelen bovenop degene die u reeds in uw land kreeg.

Om een internationale overeenkomst te sluiten, moet uw onderneming aan 2 voorwaarden voldoen:

  • In minstens 2 Europese landen buiten Duitsland aanwezig zijn
  • Zich ertoe verbinden jaarlijks minstens 100 voertuigen van de merken van de groep te bestellen