1920x1080_still_Audi_-_G-Tron_Kreislauf_ENG_20170224.jpg

Hoe werkt de e-gaskringloop?

CO₂ wordt aan de atmosfeer onttrokken en met behulp van Power-to-Gas- en biogasinstallaties omgezet in brandstof. Bovendien gebruikt de Power-to-Gas-installatie wind- en zonne-energie om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De zuurstof wordt afgegeven aan de omgeving en de waterstof wordt verder verwerkt tot Audi e-gas. Daarvoor wordt de waterstof met CO₂ uit de biosgasinstallatie gemethaniseerd.

still_Audi_-_G-Tron_Methanisierung_ENG_20170224_02.jpg
Er ontstaat een brandbaar gas dat net als aardgas kan worden opgeslagen, getankt en gebruikt in een speciale verbrandingsmotor. De hoeveelheid CO₂ die daarbij wordt uitgestoten, komt overeen met de hoeveelheid CO₂ die door de biogasinstallatie aan de atmosfeer werd onttrokken. In zoverre is het gebruik van Audi e-gas klimaatneutraal. Er is echter ook nog de CO₂ die vrijkomt bij de bouw van brandstofproductie-installaties en het transport van de brandstof. Dat maakt het Audi e-gas tot een brandstof met een CO₂-vermindering van meer dan 80% (well-to-wheel) in vergelijking met benzine.