Verklaring i.v.m. de bescherming van uw gegevens voor de Audi Driving Experience

In deze verklaring i.v.m. de bescherming van uw gegevens verstrekken wij u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI AG, Ettinger Str. 70, 85057 lngolstadt ("wij") in verband met registratie en deelname aan Audi Driving Experience-evenementen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie kan ik contacteren?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: AUDI AG Ettinger Str. 70, 850 57 lngolstadt. Voor gegevensbescherming kunt u ook contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming: AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 lngolstadt. E-mail: datenschutz@audi.de.

Als u uw rechten op gegevensbescherming wilt doen gelden, gebruik dan de contactopties op https: //gdpr.audi.com/
Daar vindt u meer informatie over hoe u uw rechten op het vlak van gegevensbescherming kunt inzien. Per post kunt u contact opnemen met: AUDI AG, DSGVD-Betroffenenrechte, 85045 lngolstadt

Als u vragen heeft over deze kennisgeving inzake gegevensbescherming of de verwerking van uw persoonsgegevens door Audi AG, neem dan contact op met: per post: AUDI AG, Audi driving experience, 85045 lngolstadt, per e-mail: drive@audi.de, via Telefax: +49 (0) 841 - 89 84 3 29 00

2. Welke gegevens verwerken we en waar komen ze vandaan?

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u hebt opgegeven in de registratietool en de deelnameformulieren of, in het geval van een contract voor de Audi Driving Experience, de gegevens die u hebt ingevoerd in de aanvraag voor informatie over de Audi Driving Experience (bijv. eventcatalogus) of de gegevens die door anderen zijn verstrekt in het kader van de boeking en de gegevens die u of een passagier in het logboek heeft ingevuld (bestuurder, tijd en duur van de rit). Als u een verkeersovertreding begaat tijdens de Audi Driving Experience, ontvangen we de informatie hierover van de verantwoordelijke autoriteiten.

We verwerken persoonsgegevens uit toegestane toezichtssystemen (bijv. videobewaking om ongeoorloofde toegang tot onze gebouwen te verbieden of om te helpen bij de vervolging van strafbare feiten). In het geval van vouchers die worden uitgegeven voor het boeken van events, kan u worden gevraagd om uw bankgegevens op te geven via een apart formulier. Deze gegevens worden door de afdeling Audi Finance verwerkt in het financieringssysteem voor de terugbetaling via overschrijving.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en wat is de legale basis?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) en de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG) voor het boeken en beheren van events die u bijwoont als deelnemer, gast of begeleider, en om de gebeurtenis te documenteren en mogelijke verkeersovertredingen, administratieve overtredingen of misdrijven op te lossen en te vervolgen. Deze verwerking is met het oog op precontractuele maatregelen en de uitvoering van een contract met u (art. 6 par. 1 (b) GDPR) en dit laatste ook om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen van Audi AG.

Als u de Audi Driving Experience catalogus bestelt of uw verklaring van instemming met de gegevensbeschermingswet geeft op het registratie-/ deelnameformulier, verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 subpara. 1 (a) GDPR).

4. Wie krijgt mijn gegevens?

Bij het verlenen van specifieke diensten maken we gebruik van evenementenbureaus als orderverwerkers die ons helpen bij het beheer van de deelnames. We geven uw persoonsgegevens, indien nodig, ook door aan de evenementenhotels, als u deze service aanvraagt ​​in het kader van het evenement, en we sturen uw volledige naam naar de instructeurs voor het evenement dat u heeft geboekt. Bij verkeersovertredingen geven wij uw persoonsgegevens door aan de verantwoordelijke autoriteiten. Er worden geen gegevens verzonden naar landen buiten de EU (d.w.z. landen die noch lid zijn van de Europese Unie, noch van de Europese Economische Ruimte).

5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van het evenement en vervolgens voor de duur van de relevante wettelijke bewaarplichten (tot 10 jaar). De daaropvolgende opslag is ook onderhevig aan de wettelijke bewaarplicht (tot 30 jaar, reguliere limiet 3 jaar).

6. Welke rechten heb ik?

U hebt natuurlijk uw relevante gegevensbeschermingsrechten omtrent kennisgeving, rectificatie, wissen en beperking van de verwerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw deelname. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgave van reden intrekken of wijzigen met toekomstige werking.

Meer informatie hierover en over uw recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit vindt u in onze gedetailleerde gegevensbeschermingsverklaring op www.audi.com/en/privacy-policy.html.