FAQ > Audi connect > Audi België

FAQ

  • 1400x438_ADIV_P_121109.jpg
1400x438_ADIV_P_121109.jpg

Gebruiksinformatie en FAQ's

Disclaimer

Audi connect diensten werken alleen met een mobiele dataverbinding en alleen binnen de dekking van het telefoonnetwerk. Een dataverbinding kan, afhankelijk van het abonnement en met name bij gebruik in het buitenland, voor hoge telefoonkosten zorgen. Daarom is een telefoonabonnement met een zo groot mogelijke databundel aan te raden. Voor informatie over de gebruikskosten kunt u terecht bij uw telefoonprovider.

Audi connect werkt in alle Europese landen, met uitzondering van Cyprus, IJsland, Malta en Turkije. In Rusland is de dekking beperkt tot de regio's Moskou en St. Petersburg. Bij sommige providers is voor het gebruik van de Audi connect diensten en de WiFi-hotspot een apart data-abonnement nodig. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw telefoonprovider. De Audi dealer geeft graag informatie over de Audi connect diensten die in uw auto beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid

De Audi connect diensten werken alleen in combinatie met de optionele Bluetooth telefoonvoorbereiding online en MMI navigatie plus of MMI navigatie plus met MMI touch. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is het slechts een kwestie van een simkaart in de simkaartlezer van MMI stoppen of de mobiele telefoon met behulp van SIM Access Profile in MMI aanmelden als 'autotelefoon'.

FAQ

I. Technische vereisten

Welke technologie is nodig voor het gebruik van Audi connect?
De door Audi connect ondersteunde diensten werken alleen in combinatie met de opties MMI navigatie plus met MMI touch en Audi connect. Ook is een simkaart nodig met databundel en voor gebruik van 4G met 4G-dekking. De simkaart moet van het standaard formaat zijn (micro- en nano-simkaarten zijn niet geschikt).

De diensten werken alleen met een mobiele dataverbinding en alleen binnen de dekking van het telefoonnetwerk. Een dataverbinding kan, afhankelijk van het abonnement en met name bij gebruik in het buitenland, voor hoge telefoonkosten zorgen. Daarom is een telefoonabonnement met een zo groot mogelijke databundel aan te raden.

II. Telefoneren, simkaart en Audi connect gebruiken

Ja, u kunt tegelijkertijd gebruikmaken van Audi connect diensten en telefoneren. Het dataverkeer van de Audi connect diensten gaat via de ingestoken simkaart met databundel. Om handsfree te bellen is parallel hieraan een mobiele telefoon via Bluetooth aan de auto te koppelen.
Welke simkaart is nodig?
In principe is elke simkaart geschikt waaraan een databundel is gekoppeld. Voor gebruik van 4G is een 4G-bundel nodig. Voor informatie kunt u terecht bij uw telefoonprovider.

Sommige simkaarten bieden geen toegang tot Audi connect, met name prepaidkaarten waarbij het vereist is om in te loggen via de webportal van de telefoonprovider. Ook datalimieten of een verlaagde internetsnelheid buiten de bundel kunnen een soepele verbinding in de weg staan. Micro- en nano-simkaarten zijn niet geschikt voor Audi connect.

III. Audi connect verbindingsinstellingen

Hoe is te zien welk soort netwerk wordt gebruikt?
U ziet rechtsonder op het MMI-display welke actuele verbinding er is. 4G staat voor LTE/HSPA, 3G staat voor UMTS en 2G betekent GSM. Deze aanduiding verschijnt naast het symbool voor de ontvangststerkte.
Hoe is te zien dat er een dataverbinding is?
Met een actieve dataverbinding verschijnen er pijltjes boven de 2G-/3G-/4G-aanduiding in de statusregel.
Moet ik de dataverbinding zelf instellen?
Nee, meestal gaat dit automatisch. In uitzonderingsgevallen is handmatige configuratie in MMI nodig. Raadpleeg in dat geval uw telefoonprovider.
Hoe is het waarschuwingsvenster voor dataverbindingen uit of in te schakelen?
Het hangt van de verbindingsinstellingen af of er een waarschuwingsvenster verschijnt. De instellingen zijn als volgt te wijzigen (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL → Instellingen → Verbindingen → Dataverbinding → Verbinding

Onder 'Verbinding' zijn de volgende instellingen te selecteren:

• 'op verzoek': de verbinding wordt pas gemaakt na bevestiging door de gebruiker. Voor elke dienst is expliciet goedkeuring nodig. Dit beveiligt het gebruik van functies waaraan veel dataverkeer te pas komt, zoals de WiFi-hotspot of Google Earth™. De exacte configuratie is per simkaart apart te bepalen.

• 'zonder verzoek': de dataverbinding komt to stand zonder verdere vragen. Dit is alleen verstandig als u een mobiel abonnement heeft met een zeer grote databundel.

• 'nooit': gebruik van Audi connect datadiensten is niet mogelijk. De gebruiker krijgt dit te zien als toegang wordt gezocht tot bijvoorbeeld POI search, Audi connect internetservices zoals nieuws en weer of een bestemming uploaden via myAudi of Google Maps™. Deze menu-instelling is aan te raden als in het abonnement een kleine databundel is inbegrepen of als u geen gebruik van dataverkeer wilt maken.
Hoe is een actieve dataverbinding te verbreken?
Een actieve dataverbinding is handmatig te stoppen door in het menu-onderdeel over verbinding maken voor 'nooit' te kiezen. Een andere mogelijkheid is om de datamodule uit te zetten. Ook door het uitnemen van de simkaart valt de dataverbinding weg.
Is de dataverbinding permanent te blokkeren?
Ja, dat kan. In het telefoonmenu is in te stellen dat Audi connect geen dataverbinding kan maken. Ga hiervoor naar (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL → Instellingen → Verbindingen → Dataverbinding → Verbinding 'nooit'

(zie ook de vraag “Hoe is het waarschuwingsvenster voor dataverbindingen uit of in te schakelen?”)
Is dataroaming tijdelijk of permanent te blokkeren?
Roaming is standaard uitgeschakeld in de fabrieksinstellingen. De huidige instelling controleren en veranderen kan als volgt (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL → Instellingen → Verbindingen → Dataverbinding → Dataroaming

Deze instelling wordt telkens opgeslagen voor de actuele simkaart resp. de huidige aangekoppelde telefoon.
Waar is in MMI het dataverbruik te vinden?
In de telefooninstellingen is een 'online verbruiksmeter' te vinden. Die is hier te vinden (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL → Instellingen → Verbindingen → Online verbruiksmeter

De verbruiksmeter toont de datahoeveelheid die via Audi connect is ontvangen en verzonden. De teller is op 0 te zetten. Het display toont de datum waarop de stand voor het laatst is teruggezet en het dataverbruik sinds die datum. Voor elke simkaart is een apart overzicht beschikbaar. Goed om te weten: de overzichten in de auto hoeven niet overeen te komen met het dataverbruik volgens de facturen van uw telefoonprovider. Dat heeft onder andere te maken met de periodes waarover de provider het verbruik berekent.

IV. Audi connect diensten

Google Maps™

Hoe werkt een bestemming invoeren via myAudi of Google Maps™?
Door via myAudi of Google Maps™ een bestemming in te voeren, zijn navigatiebestemmingen comfortabel thuis met de computer te plannen. Via myAudi en Google Maps™ zijn individuele bestemmingen naar de auto te verzenden. Aan het begin van de rit verwerkt MMI navigatie plus deze gegevens.

• Registratie en koppeling
Op www.audi.com/myAudi is een eenmalige registratie vereist met uw e-mailadres. Daarna is de bijbehorende auto aan te melden door het chassisnummer in te vullen. De website toont een pincode. Om de auto met myAudi te verbinden dient u deze pincode in het MMI van uw auto in te toetsen.

• Bestemming invoeren
Vervolgens zijn naar keuze via myAudi, Google Maps™ of (voor de Audi A3) de Audi MMI connect app op elk gewenst moment navigatiebestemmingen naar de aangemelde auto te versturen.

In de myAudi portal zijn onder 'Diensten → Bestemming invoeren (myAudi)' navigatiedoelen aan te maken en te beheren.

In Google Maps™ (www.google.nl/maps) zoekt u de gewenste bestemming en klikt u vervolgens op de bijbehorende markering om de infobox te openen. Klik op 'Meer' en daarna op 'Verzenden'. Vul in het invulveld de benodigde informatie in. Google Maps™ raadt aan om het controlevakje aan te vinken bij 'Dit apparaat voor ‘Naar uw auto verzenden’ opslaan in mijn Google account'.

Voor het gebruik van de functie 'Naar uw auto verzenden' in Google Maps™ gelden de gebruiksvoorwaarden van Google Maps™.

Door op 'verzenden' te klikken wordt de bestemming naar uw myAudi account verzonden en is deze in de auto onder 'Navigatie → Routebegeleiding → Online bestemmingen → Bestemmingen uit myAudi-account ophalen' op te roepen.

• Opgeslagen bestemmingen gebruiken
In myAudi opgeslagen bestemmingen zijn via de navigatie in de auto te gebruiken. De bestemmingen worden lokaal in de auto bewaard, net zoals het wissen of bewerken ervan. Opnieuw synchroniseren met myAudi kan niet.

• Opslaglimiet bestemmingen in myAudi
In myAudi zijn maximaal 50 bestemmingen op te slaan. Vanaf bestemming 51 wordt bestemming 1 overschreven. De bestemmingen worden alleen in myAudi overschreven en niet in de auto.

Point-of-Interest-search (POI) met spraakbediening

Hoe werkt Point-of-Interest-search (POI) met spraakbediening?
Met de Point-of-Interest-search (POI) met spraakbediening zijn bijzondere bestemmingen in Google op te zoeken. Verder is aanvullende informatie beschikbaar in de vorm van foto’s, openingstijden en reviews.
De Point-of-Interest-search (POI) met spraakbediening is op twee manieren te activeren:

• 1) met MMI bediening:
   Navigatie → Routebegeleiding → Online bestemmingen → Google
    Rond de huidige locatie
    Nabij de bestemming
    In een andere plaats

Aansluitend zijn met een vrije zoekopdracht (via de draai-drukknop of met de MMI touch) bestemmingen te zoeken, net zoals in Google Maps op de computer (bijvoorbeeld hotel, Italiaans restaurant, museum, etc.).

• 2) met spraakbediening:
  ► Variant A: 
    Activeren van spraakbediening via het multifunctionele stuurwiel
    Spraakinstructie 'Online bestemmingen'
    Rond de huidige locatie
    Nabij de bestemming
    In een andere plaats
    Selecteren van een van de opties
    Spraakinvoer van de gewenste POI (bijvoorbeeld hotel, Italiaans restaurant, museum, etc.)

  ► Variant B:
    Activeren van spraakbediening via het multifunctionele stuurwiel
    Spraakinstructie 'Online bestemmingen xxx' (xxx = gewenste bestemming)
    Een zoekopdracht naar de POI in de buurt van de huidige locatie wordt uitgevoerd

Navigeren met Google Earth™ en Google Street View™

Waarom is de optie 'Google Earth' bij de kaartinstellingen niet meteen beschikbaar?
Google Earth™ is pas beschikbaar als het systeem volledig is opgestart. Als het systeem volledig gebruiksklaar is, schakelt de weergave automatisch over op Google Earth™.

Zolang het satellietbeeld nog niet zichtbaar is, wordt in de statusregel onderaan het scherm 'Google' grijs weergegeven. De voortgang van het initialiseren van de Google Earth™-kaarten is te zien aan het 'vullen' van het Google-logo. Als de kaarten volledig zijn geladen, is het logo wit.
Hoe zijn Wikipedia-artikelen en Panoramio-foto’s te openen?
In de Google Earth™ kaarten zijn Wikipedia-artikelen en Panoramio-foto’s verwerkt, die op de volgende manier zijn te openen (dit werkt alleen in de zoomkruisweergave van de kaart, niet in de routebegeleidingweergave):

• Op de Google Earth™ kaart met het zoomkruis op een Wikipedia- resp. Panoramio-symbool klikken en de link selecteren
• Op het volgende scherm 'Extra informatie' kiezen om de informatie te openen
• Met de beide onderste functieknoppen is door de bijdragen te bladeren, waardoor u in de actuele kaartuitsnede door de beschikbare Panoramio-foto’s en Wikipedia-artikelen kunt navigeren
• Met de functieknop linksboven is de locatie van de actueel getoonde inhoud over te nemen als navigatiebestemming
• Gebruik de functieknop rechtsboven voor browseropties (zoom, stoppen, vernieuwen en als navigatiebestemming selecteren)
Hoe is Google Street View™ te gebruiken?
Voor veel locaties is Google Street View™ beschikbaar, te herkennen aan het Google Street View™ symbool (geel mannetje) in de zoomweergave (dit werkt alleen in de zoomkruisweergave van de kaart, niet in de routebegeleidingweergave). 

Door op de Google Earth™ kaart verder in te zoomen dan het laagste niveau (30 m) komt u automatisch in de Google Street View™ weergave, waarin drie zoomniveaus beschikbaar zijn. In een stilstaande auto is het beeld in MMI naar links, rechts, boven en beneden te draaien. Bovendien is het mogelijk om met de pijl in het midden van het beeld 'verder te lopen'.

Online verkeersinformatie

Hoe is de functie 'Online verkeersinformatie' te activeren en te gebruiken?
Af fabriek is online verkeersinformatie uitgeschakeld. Daarom is een eenmalige activering in MMI nodig.

• Activeren in de Audi A3:
  ► Navigatie → Instellingen → Online verkeersinformatie → aan
  ► Navigatie → Instellingen → Online verkeersinformatielicentie → Online verkeersinformatie activeren

• Activeren in andere auto’s met Audi connect:
  ► Info → Instellingen → Online verkeersinformatie → aan
  ► Info → Instellingen → Online verkeersinformatielicentie → Online verkeersinformatie activeren

• Gebruik
Het symbool linksonder op het beeldscherm maakt de actuele ontvangst van verkeersinformatie inzichtelijk:

TMC / TMCpro / ONLINE. Het icoontje ONLINE betekent dat online verkeersinformatie wordt ontvangen en toegepast.
(Let op: het icoontje is alleen zichtbaar als de dynamische filevermijding is geactiveerd: Navigatie → Instellingen → Routecriteria: dyn. filevermijding aan.)

Online verkeersinformatie is met kleuren op de navigatiekaart weer te geven (voor een beter overzicht bevat deze weergave minder kleuren dan de standaardkaart):
Navigatie → Instellingen → Kaartweergave → Verkeer

De actuele verkeersstromen zijn in deze kaartweergave met ingekleurde weggedeeltes gevisualiseerd:
  ► groen: geen belemmeringen
  ► oranje: druk verkeer
  ► rood: file of blokkade

Verkeersproblemen zoals wegwerkzaamheden, files en omleidingen zijn op alle kaarten te zien in de vorm van gearceerde weggedeeltes. De verkeersstromen zijn alleen te zien in de kaartweergaven 'Verkeer' en 'Google Earth'.
Wat betekent een gearceerd weggedeelte?
Een gearceerd weggedeelte wijst op een actuele verkeersmelding, bijvoorbeeld een file of wegwerkzaamheden. De wegkleur is voor dit routedeel dan gearceerd, bijvoorbeeld groen-zwart. Op die manier ziet u de lengte van het verkeersprobleem.
Is het mogelijk om in een auto met Audi connect, maar zonder ondersteuning van online verkeersinformatie, deze functie achteraf te activeren?
Nee, als Audi connect niet is voorbereid op online verkeersinformatie, is deze functie niet achteraf te activeren.

Picturebook Navigation

Wat is Picturebook Navigation?
Met Picturebook Navigation zijn in MMI afbeeldingen uit Google Street View™ en eigen foto’s met geotag als navigatiebestemming te gebruiken.
Wat is de fotomap?
Het fotoalbum van Picturebook Navigation is de centrale bewaarplaats voor foto’s. Zoek op kenmerk of blader met Cover Flow door de afbeeldingen.
Hoe worden afbeeldingen opgeslagen in MMI navigatie plus die geschikt zijn als fotobestemming?
De afbeeldingen zitten in de fotomap op de harddisk van MMI navigatie plus. Upload de bestanden via een SD-kaart, USB of het myAudi-account. Opnames uit Google Street View™ zijn op te slaan via de knop linksboven.
Welke foto's zijn geschikt als navigatiebestemming?
De afbeelding moet zijn voorzien van een geotag. Een geotag bevat de lengte- en breedtecoördinaten, ofwel de gps-coördinaten, die bij de foto horen. Veel smartphones en digitale camera’s geotaggen foto’s automatisch via een ingebouwde gps-ontvanger.
Hoe zijn foto’s als navigatiebestemming te gebruiken?
Via 'Fotobestemmingen' in het navigatiemenu zijn eigen gemaakte foto’s vanuit het fotoalbum als navigatiebestemming te kiezen. Bevestig de keuze met de draai-drukknop. Door op 'Start begeleiding' te klikken, neemt het navigatiesysteem de gps-coördinaten over.

Twitter

Waarom kan ik in Audi connect Twitter niet selecteren of waarom is Twitter grijs weergegeven?
Voor sommige functies binnen Audi connect dient u zich in de auto met uw myAudi-account aan te melden. Dit geldt ook voor Twitter. Als u niet bent aangemeld, is Twitter niet via Audi connect toegankelijk.
Hoe kan ik met Audi connect Twitter configureren en gebruiken?
Om binnen Audi connect gebruik te maken van Twitter, is een bestaand Twitter-account nodig. Dit account is aan uw myAudi-connect te koppelen. Vervolgens kiest u in de auto in MMI in het Audi connect menu voor 'Login' en dan is uw auto aan myAudi gekoppeld en daarmee ook aan uw Twitter-account.
Welke Twitter -functies werken met Audi connect?
De vertrouwde Twitter-functies zijn via Audi connect toegankelijk: tweets, startpagina, volgen en volgers. Met een voorleesfunctie zijn al deze functies gemakkelijk te gebruiken.

Online nieuws (gepersonaliseerd)

Wat is online nieuws (gepersonaliseerd)?
Met 'online nieuws' ontvangt u nieuwsartikelen met foto’s over het actuele wereldnieuws direct in de auto. Deze zijn afkomstig van gerenommeerde nieuwsredacties. Het bijzondere aan de gepersonaliseerde variant van deze dienst is dat u zelf de nieuwsbronnen kunt bepalen door RSS-feeds in te stellen. 

Als u geen keuzes maakt via uw myAudi-account, ontvangt u de berichten volgens de basisinstellingen. De auto leest de nieuwsberichten desgewenst voor.
Hoe configureer ik de nieuwsbronnen?
Het instellen van de RSS-feeds en het configureren ervan gaat via uw myAudi-account. In de laatste stap van de configuratie koppelt u dit account aan uw Audi. Kies daarvoor 'Login' in het Audi connect menu van MMI.

City Events

Wat is de functie City Events?
City Events informeert u in de auto over actuele evenementen en aanbevolen locaties. Uw Audi leest de getoonde informatie voor, zodat uw blik bij het verkeer kan blijven.
Wat is het zoekgebied van City Events?
Het zoekgebied is voor elke zoekopdracht te bepalen. Er is keuze uit: op de huidige locatie, in de stad van aankomst of in elke andere plaats.
Welke zoekcategorieën kent City Events?
Er zijn diverse zoekcategorieën voor City Events, waaronder concerten, kunst en cultuur, sport, gezin en nachtleven.
Welke detailinformatie levert City Events?
Een zoekresultaat van City Events bestaat uit een beschrijving inclusief datum, aanvang van de activiteit, een foto, het adres, de afstand hemelsbreed en een telefoonnummer.

Vluchtinformatie

Wat is de functie 'Vluchtinformatie'?
Vluchtinformatie presenteert actuele vertrek- en aankomsttijden van lijnvluchten direct in uw auto. Een voorleesfunctie draagt bij aan het gebruiksgemak.
Wat is het zoekgebied van Vluchtinformatie?
Het zoekgebied is voor elke zoekopdracht te bepalen. Er is keuze uit: op de huidige locatie, in de stad van aankomst of in elke andere plaats.
Welke zoekcategorieën kent Vluchtinformatie?
Vluchtinformatie kent twee categorieën: zoeken op vliegveld en zoeken op vluchtnummer. Als u op vliegveld zoekt, kunt u filteren tussen in- en uitgaande vluchten.
Welke detailinformatie levert Vluchtinformatie?
De zoekresultaten binnen Vluchtinformatie leveren altijd de aankomst- of vertrektijd op, alsmede het vliegveld van vertrek en van aankomst, het vluchtnummer en de actuele vluchtstatus. Als een vlucht vertraagd of geannuleerd is, wordt dit duidelijk gemaakt met verkeerslichtsymbolen.

Treintijden

Wat is de functie 'Treintijden'?
De functie Treintijden levert rechtstreeks in de auto actuele vertrek- en aankomsttijden van treinen. Ook voorziet deze functie in andere OV-reisinformatie. Een voorleesfunctie draagt bij aan het gebruiksgemak.
Wat is het zoekgebied van Treintijden?
Het zoekgebied is voor elke zoekopdracht te bepalen. Er is keuze uit: op de huidige locatie, in de stad van aankomst of in elke andere plaats.
Welke zoekcategorieën kent Treintijden?
Bij een zoekopdracht bepaalt u zelf of het scherm alle stations, stations met bestemmingen dichtbij of stations met bestemmingen verder weg moet tonen. Van elk station zijn overzichten te bekijken van aankomsttijden en vertrektijden.
Welke detailinformatie levert Treintijden op?
De functie Treintijden geeft niet alleen spoorinfo, maar ook andere OV-reisinformatie. Voor elke type vervoer toont het scherm de vertrektijd vanaf het gekozen station/halte, begin- en eindstation/-halte en alle tussenstops inclusief aankomsttijden volgens de dienstregeling.

Brandstofprijzen

Wat doet de functie 'Brandstofprijzen'?
Met de functie Brandstofprijzen is informatie over tankstations en hun prijzen direct in de auto op te vragen. Een voorleesfunctie draagt bij aan het gebruiksgemak.
Wat is het zoekgebied van Brandstofprijzen?
Het zoekgebied is voor elke zoekopdracht te bepalen. Er is keuze uit: op de huidige locatie, in de stad van aankomst of in elke andere plaats.
Wat zijn de zoekinstellingen van Brandstofprijzen?
In de instellingen is een keuze te maken volgens afstand of prijs. Ook is te filteren op benzinesoorten en –merken. De auto maakt zelf de keuze voor benzine of diesel, afhankelijk van de motor in uw auto.
Welke detailinformatie toont de functie Brandstofprijzen?
Afhankelijk van de zoekcategorie toont de functie Brandstofprijzen tankstations inclusief adres en actuele brandstofprijzen.

Audi music stream

Waar is de Audi music stream app te downloaden en op welke smartphones werkt die?
De Audi music stream app (of de Audi MMI connect app) is voor iOS en Android te downloaden in de bijbehorende app stores.
Download de Audi MMI connect app
Hoe werkt Audi music stream?
De Audi music stream app gebruikt de WiFi-verbinding van de auto om de smartphone en MMI aan elkaar te koppelen. Zo zijn webradio en muziek die op de telefoon staat naar de auto te streamen. De functies zijn te bedienen via MMI.
Hoe moet je Audi music stream activeren?
Voor Audi music stream is activeren niet nodig.
Hoe bedien je Audi music stream?
In het mediamenu is de bron 'WiFi-mediaspeler' te selecteren. Maak met de smartphone vervolgens verbinding met de WiFi-hotspot van MMI. Na het openen van de Audi music stream app is er in MMI te kiezen uit internetradio en muziekbestanden.
Hoeveel en welke radiostations zijn beschikbaar?
Er zijn wereldwijd duizenden radiostations in de meest uiteenlopende categorieën.
Kan ik radiostations onder Favorieten opslaan?
Ja, met de smartphone-app zijn radiostations als favoriet te markeren en in MMI te selecteren.
Kan ik naar mijn eigen muziekbestanden luisteren die op de smartphone staan?
Ja, muziek die is opgeslagen op de smartphone is met de Audi music stream app toegankelijk via MMI. De eigen afspeellijsten en mappen zijn in het mediamenu te vinden.

WiFi-hotspot

Hoe is de WiFi-hotspot in te stellen?
Blader in het MMI-menu naar (deze omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL → Instellingen → Verbindingen → Netwerkverbinding (WiFi) → WiFi-instellingen

Daar zijn de volgende WiFi-instellingen beschikbaar:

De naam van de hotspot (SSID = Service Set Identifier) is standaard 'Audi' met de laatste vijf tekens van het chassisnummer. Deze naam is te wijzigen door er op te klikken. De naam mag bestaan uit letters en cijfers. Ook de tekens # * + zijn toegestaan. De encryptie (versleuteling) van de WiFi-verbinding is eveneens te veranderen. Er zijn drie versleutelingsstandaarden beschikbaar: WEP, WPA, WPA2.

Wij raden aan om indien mogelijk WPA2 te gebruiken, omdat deze veiliger is dan de andere twee. Door het wijzigen van de encryptiestandaard wordt het WiFi-wachtwoord automatisch veranderd in een willekeurig gegenereerd wachtwoord. Met gebruik van WEP is het wachtwoord exact 13 tekens. Met WPA en WPA2 is het wachtwoord minimaal 8 en maximaal 63 tekens. Het wachtwoord mag bestaan uit letters en cijfers. Ook de tekens # * + zijn toegestaan.

Het tot stand brengen van de WiFi-verbinding werkt hetzelfde als met draadloos internet thuis of op kantoor. Zoek met de laptop, smartphone, tablet of ander apparaat met WiFi-functionaliteit naar beschikbare netwerken. Zorg ervoor dat het apparaat zichtbaar is voor anderen. Als die optie is uitgeschakeld, is het apparaat alleen met de WiFi-hotspot te verbinden door de naam (SSID) en het wachtwoord in te voeren.

• Goed om te weten: als u in MMI de instellingen wijzigt, moet u dit bevestigen door op 'Instellingen accepteren' (of een soortgelijke omschrijving) te klikken. Pas dan zijn de wijzigingen opgeslagen. Zonder bevestiging bewaart MMI de aanpassingen niet. Vergeet ook niet om de aangepaste WiFi-instellingen in uw laptop, smartphone of tablet in te voeren.
Er is een dataverbinding, maar de WiFi-hotspot werkt niet. Hoe kan dat?
Als de WiFi-hotspot niet lijkt te werken, ligt dat waarschijnlijk aan de MMI-instellingen. Met de MMI-telefooninstellingen 'Automatisch' en 'Telefonie geoptimaliseerd' (of soortgelijke omschrijvingen) kan de dataverbinding wegvallen. Op die manier zorgt MMI ervoor dat de telefoonverbinding altijd openstaat voor spraak. Wilt u een constante dataverbinding voor de WiFi-hotspot, kies dan voor de instelling 'Datadiensten geoptimaliseerd'.

Zie ook de vraag “Kun je telefoneren tijdens het gebruik van Audi connect?” onder II. Telefoneren, simkaart en Audi connect gebruiken.

myAudi

Hoe kopieer ik contactpersonen vanuit myAudi naar MMI?
Opgeslagen (of door Google Maps™ verzonden) contacten zijn in myAudi onder 'Gebruik myAudi-bestemmingen' te bewerken en na het opslaan direct in de contactenlijst van de auto te importeren. Ga daarvoor naar het adresboek en klik op 'Bewaren'. Kies daarna 'Importeren'. Selecteer het myAudi-account en voer de door myAudi verstrekte pincode in. De contacten worden nu binnengehaald en verschijnen in het adresboek. De in het myAudi-account opgeslagen contactpersonen zijn ook direct als navigatiebestemming te kiezen (online bestemmingen).

Er zijn twee manieren om de contacten vanuit myAudi als navigatiebestemming naar MMI te verzenden: dat kan zowel via de online bestemmingen als via het kopiëren van het adresboek.
Welke pincode is nodig voor Audi connect?
Om de persoonlijke bestemmingen te gebruiken die in het myAudi-account staan (www.audi.com/myAudi), moet de auto eenmalig aan het myAudi-account gekoppeld worden. Na het invullen van het chassisnummer in myAudi wordt een achtcijferige pincode aangemaakt.

Voer deze pincode eenmalig in uw auto in. Dat kan onder 'Bestemmingen uit myAudi ophalen' of 'Contacten uit myAudi ophalen' (deze omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn). In de Audi A3 werkt het invoeren van de pincode ook onder 'Login' in het hoofdmenu van Audi connect. Om uw klantgegevens te beschermen wordt de pincode gekoppeld aan de telefoon of simkaart waarmee MMI op dat moment verbonden is. Door het adresboek terug te zetten naar de fabrieksinstellingen wordt de pincode gewist. U dient de acht cijfers erna opnieuw in te voeren.
Hoeveel contactpersonen zijn permanent op te slaan in het MMI-adresboek?
Vanaf de telefoon zijn maximaal 100 contactpersonen permanent op te slaan in het adresboek van de auto. Dat is inclusief maximaal 50 online-bestemmingen uit het myAudi-account.

Een voorbeeld: als in het adresboek 80 contactpersonen zijn opgeslagen, is er ruimte voor 20 items uit het myAudi-account.

Goed om te weten
* Via het GSM-netwerk (2G) is de WiFi-verbinding niet altijd beschikbaar.