1300x551_ADIV_P_121034.jpg

Enkel het werkelijke gebruik financieren.

AutoCredit is een soepele financiering met lagere maandelijkse bedragen en met 3 mogelijkheden wanneer uw contract stopt. Betaal de laatste maand een hoger bedrag en word eigenaar van het voertuig. Breng uw voertuig terug naar de verdeler en ontvang een nieuw voertuig. Of geef het terug wanneer uw contract eindigt en wees vrij van elke verplichting. Aan u de keuze!

Kenmerken van AutoCredit:

- Financiering van de aankoop van de wagen
- Duurtijd van de contract tussen 24 en 60 maanden
- Voorschot optioneel op 48 maanden, min. 15% op 60 maanden
- Mogelijkheid van terugname voertuig bij einde contract
- Eigenaar van het voertuig = de klant

Voordelen van AutoCredit:

- Betaal alleen het reële gebruik van uw voertuig en geniet van lagere maandaflossingen
- Gegarandeerd bedrag overnamewaarde: Onmiddellijk na aankoop legt u de overnamewaarde vast.
- Keuzemogelijkheden na afloop contract: Lever de wagen in op het einde van het contract en kies een nieuwe Audi of koop de wagen aan de vooraf vastgelegde overnamewaarde.
Let op, geld lenen kost ook geld.

AutoCredit = lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag voorgesteld Volkswagen D'Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715. RPR Brussel, FSMA 109705A. IBAN rekeningen : BE 97 4829 0680 3149 Op het ogenblik van de ondertekening van de lening, Volkswagen D’Ieteren Finance. Bij ondertekening van de lening op afbetaling, zal Volkswagen D'Ieteren Finance via zijn dochteronderneming D'Ieteren Lease (Leuvensesteenweg, 679 - 3071 Kortenberg - België - RPM Leuven - BCE 0402623937) u een aankoopoptie aanbieden waarmee het zich ertoe bindt om aan het einde van de lening en onder specifieke voorwaarden, uw voertuig terug te kopen voor de bedrag gelijk aan de laatste maandaflossing die nog verschuldigd is. Dit bedrag wordt aan Volkswagen D'Ieteren Finance betaalt als de volledige of gedeeltelijke laatste maandelijkse aflossing die nog verschuldigd is.