1300x551_AA4_E_10166.jpg

Wagen die gratis ter beschikking worden gesteld.

Hoe het aandeel beroepsgebruik bepalen?

Om het percentage BTW-recuperatie te bepalen op de wagens die een onderneming ter beschikking stelt van een beheerder, een bestuurder of een personeelslid, worden 3 methodes voorgesteld door de overheidsadministratie:

  • Methode 1: Invoer van reële beroepsverplaatsingen. Het komt erop neer dat een volledig logboek (manueel of geautomatiseerd) wordt bijgehouden per voertuig. Om de ondernemingen zoveel mogelijk administratieve overlast te besparen staat de overheid 2 andere, forfaitaire methoden toe.
  • Methode 2: Forfaitaire berekening van privékilometers per voertuig.
  • Methode 3: Algemeen forfait voor beroepsgebruik op 35% voor wagenparken van minimaal 4 voertuigen met gemengd gebruik (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen).
METHODE 1: BIJHOUDEN VAN EEN VOLLEDIG LOGBOEK PER AUTO

Daartoe is het nodig een wegregister bij te houden (manuele of automatische invoer).
De aangifte gebeurt per voertuig.
De volgende gegevens moeten genoteerd worden per professioneel traject:
- Datum van het traject
- Adres startpunt
- Adres bestemming
- Kilometers afgelegd per traject
- Totaal aantal kilometers afgelegd per dag
Ter herinnering, de kilometers afgelegd tussen de woning en de (vaste) werkplek worden beschouwd als privékilometers

Het percentage beroepsgebruik zal bepaald worden op basis van het volledige logboek en het totaal van de jaarlijks afgelegde kilometers.

Voorbeeld van de bepaling van het percentage voor beroepsgebruik:

Het wegregister geeft aan dat de werknemer op basis van een boekjaar 12.100 beroepskilometers heeft afgelegd op een totaal van 20.600 km.

Het aandeel beroepskilometers in vergelijking met het totale aantal kilometers wordt als volgt bepaald:
Beroepsgebruik = 12.100 km/20.600 km = 58,74%.
Bijgevolg is de aftrek van de betaalde BTW beperkt tot 50% (het wettelijke maximum).

Belangrijk:
Deze methode is omslachtig om te implementeren en administratief te beheren en kan op een zekere weerstand van de bestuurders stuiten.
METHODE 2: FORFAITAIRE BEREKENING VAN PRIVÉKILOMETERS PER VOERTUIG.

Onderstaande formule dient toegepast te worden. Wat betreft het privégebruik van de wagen, zal er rekening gehouden worden met 200 dagen woon-werktraject en een extra forfait van 6.000 privékilometers. De berekening gebeurt ook per auto.

% Privégebruik = 
Afstand woning/werk (in km) x 2 x 200 dagen + 6000 (privé km) x100 totaal aantal km
% Beroepsgebruik = 
100% - % privégebruik

Voorbeeld van de bepaling van het beroepsgebruik:

De werknemer woont op 21 km van zijn werkplek en legt jaarlijks 20.600 km af.

% Privé = 69.90%
% Beroeps = 100% - 69,90% = 30,10%
Bijgevolg is de aftrek van de betaalde BTW beperkt tot 30,10%.

Belangrijk:
Die methode kan nadelig zijn voor parken met vele commercieel afgevaardigden die vaak rijden voor beroepsdoeleinden. Methoden 1 & 2 zijn combineerbaar.
METHODE 3: EEN ALGEMEEN FORFAIT VOOR BEROEPSGEBRUIK VAN 35%

Die methode is enkel van toepassing voor wie over minimaal 4 voertuigen beschikt voor een periode van minstens 3 jaar en is gebaseerd op een vast beroepsgebruik van 35%.

% privégebruik = 35%

Voorbeeld van de bepaling van beroepsgebruik:

Bijgevolg is de aftrek van de betaalde BTW beperkt tot 35%.

Belangrijk:
Deze keuze betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van het beheer maar kan duur uitvallen voor wagenparken met een hoog percentage voertuigen die vooral voor professionele doeleinden gebruikt worden.
CONCLUSIE

Op het moment dat u een van de 3 methoden moet kiezen, vergeet dan niet rekening te houden met volgende elementen:

  • Kosten voor de administratieve follow-up
  • Percentage beroepsgebruik per voertuig
  • Samenstelling van het wagenpark
OPMERKING

Wat methoden 1 en 2 betreft, aanvaardt de overheidsadministratie eventueel de toepassing van een globaal gemiddeld recuperatiepercentage voor alle gelijkaardige voertuigen (bv.: alle personenwagens). De individueel berekende aftrekpercentages worden opgeteld en gedeeld door het aantal voertuigen.

Voorbeeld:
een park dat bestaat uit 4 personenwagens en 2 berekeningsmethoden (1 en 2)

Aard van het transportmideel Methode %
beroeps
% aftrek
Personenwagen A 1 39,50% 39,50%
Personenwagen B 1 58,74% 50%
Personenwagen C 2 56,22% 50%
Personenwagen D 2 30,10% 30,10%
% gemiddelde aftrek

42,40%