1300x551_AA4_E_10166.jpg

Wagen met persoonlijke bijdrage van de gebruiker.

Bij een persoonlijke bijdrage of aandeel van de werknemer bij de aankoop en/of bij de kosten verbonden met de wagen is de regel van de BTW-recuperatie van 50% van toepassing. Maar als het beroepsgebruik volgens een van de 3 berekeningsmethoden lager ligt dan 50%, dan dient u BTW (21%) te betalen op de "normale waarde" van het voordeel. Dit stemt overeen met het totaal van de autokosten (onderworpen aan de BTW) op jaarbasis vermenigvuldigd met een percentage dat gelijk is aan 50% min het percentage voor beroepsgebruik.

Voorbeeld van een berekening:
Totaal autokosten: € 7.500/jaar
Bijdrage van de werknemer: € 1.800/jaar

METHODE 1: INVOER VAN DE KILOMETERS VOOR DE FOLLOW-UP VAN ELK VOERTUIG

Bepaling beroepsgebruik

Beroepskilometers 12.100 km
Totaal aantal kilometers 20.600 km
Formule voor beroepsgebruik:
beroeps km/totaal km
12.100 km/20.600 km
Beroepsgebruik 58,74%
BTW aftrekbaarheid (max. grens bij om het even welk beroepsgebruik) 50%
Normale waarde

Formule normale waarde:
totaal autokosten x (50% - % beroeps)

7.500 € x (50% - 50%)
€ 0,0
BTW op de normale waarde € 0,0

METHODE 2: FORFAITAIRE BEREKENING PER BEDRIJFSWAGEN

Bepaling beroepsgebruik

Afstand woning-werk 21 km
Totaal aantal kilometers 20.600 km
Formule voor privégebruik:
((afstand woning/werk x 2) x 200 dagen + 6.000 km x 100) / totaal aantal kilometers
14.400 km/20.600 km
Privégebruik 69,90%
Beroepsgebruik: 100% - 69,90%
(max. grens bij om het even welk beroepsgebruik)
30,10%
BTW aftrekbaarheid (max. grens bij om het even welk beroepsgebruik) 50%
Normale waarde

Formule normale waarde:
totaal autokosten x (50% - % beroeps)

€ 7.500 x (50% - 50%)
€ 0,0
BTW op de normale waarde € 0,0

METHODE 3: EEN ALGEMEEN FORFAIT VOOR BEROEPSGEBRUIK VAN 35%

Bepaling beroepsgebruik

Beroepskilometers 35%
BTW aftrekbaarheid
(max. grens bij om het even welk beroepsgebruik)
50%
Normale waarde

Formule normale waarde:
totaal autokosten x (50% - % beroeps)

€ 7.500 x (50% - 35%)
€ 1.125
BTW op de normale waarde
€ 236,25