Ontdek het voordeel van alle aard (VAA) | Audi België
Voordeel van alle aard

Voordeel van alle aard

Audi België Belastingen & regelgeving
Voordeel van alle aard

Info over het voordeel van alle aard.

Het voordeel van alle aard (VAA) vloeit voort uit het privégebruik van een voertuig dat door een onderneming ter beschikking wordt gesteld van een werknemer of van een bedrijfsleider (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot). Dit VAA wordt beschouwd als een beroepsinkomen dat bij het bestaande inkomen wordt geteld. De gebruiker van het voertuig die het voordeel van alle aard geniet, zal dus een belasting moeten betalen van ongeveer 53,3% (iets verschillend afhankelijk van het geval) op het VAA.

Voor voertuigen wordt het voordeel van alle aard op forfaitaire basis berekend (volgens een formule).

3 parameters zijn bepalend voor de berekening van het VAA:
- De CO²-uitstoot (A)
- De cataloguswaarde (CW) = de catalogusprijs van het voertuig dat in nieuwe staat aan een particulier wordt verkocht, inclusief opties en de werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, reducties of tegemoetkomingen
- De ouderdomscoëfficient (OC) van het voertuig = verlaagt het VAA met 6%/jaar, tot een minimum van 70 %.

De referentie CO²-uitstoot voor 2023 daalt ten opzichte van 2022.
- Dieselvoertuigen en plug-in diesels: daling van 75 g/km in 2022 naar 67 g/km in 2023.
- Benzinevoertuigen, LPG en aardgas voertuigen, hybride en plug-in benzine: daling van 91 g/km in 2022 naar 82 g/km voor het jaar 2023.

De daling van de CO²-waarden betekent concreet dat het belastbaar voordeel stijgt. De stijging kan fors zijn, maar is wel afhankelijk van de aandrijflijn. Bij een plug-in hybride met een lage CO²-uitstoot stijgt het voordeel in 2023 niet of nauwelijks.

De formule VAA bedrijfswagens geldig voor het jaar 2023

A) DE CO2-UITSTOOT

De formule voor de berekening van de CO2-parameter (percentage), varieert volgens het brandstoftype van het voertuig.
- Dieselmotor: CW x [5,5 + ((CO²-uitstoot-75) x 0,1)] % x 6/7 x OC
- Benzine, LPG, CNG, full hybride en fake hybride: CW x [5,5 + ((CO²-uitstoot-91) x 0,1)] % x 6/7 x OC
- Elektrische voertuigen, waterstof en echte plug-in hybride (diesel en benzine): CW x 4 % x 6/7 x OC

Het minimum procent waarmee de cataloguswaarde moet worden vermenigvuldigd bedraagt 4% en het maximum 18%. Het minimum voordeel van alle aard van 1.370 € euro stijgt naar 1.400 € euro voor 2022.

De stijging van het VAA heeft ook een impact op het patronale gedeelte van het voordeel (betaald door de werkgever), dat vandaag 17% of 40% bedraagt van het VAA, afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet.

B) DE CATALOGUSWAARDE

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

Let wel dat indien bij de aankoop van het voertuig een korting (vermindering, rabat of restorno) werd toegekend in de vorm van een (tijdelijke) prijsvermindering, deze nieuwe catalogusprijs voor de berekening van het VAA in aanmerking kan worden genomen, voor zover:

- De autofabrikant/importeur de vermindering van de catalogusprijs in zijn prijslijsten als nieuwe catalogusprijs opneemt.
- De vermindering van toepassing is op de verkoop aan zowel particulieren als bedrijven.

Een vergelijkbare redenering wordt eveneens toegepast op optiepakketten die tegen een verminderde prijs of gratis worden aangeboden alsook op voertuigen en optiepakketten die tegen een verminderde prijs worden aangeboden. In dergelijk geval wordt geen rekening gehouden met de som van deprijzen van de individuele opties vervat in het pakket.

C) HET OUDERDOMSPERCENTAGE

De wetgeving voorziet in een vermindering van het voordeel met 6% per jaar tot maximaal 70%. Het voordeel wordt berekend op 100% van de cataloguswaarde. Na 1 jaar wordt het voordeel berekend op 94% van de cataloguswaarde. Vervolgens vermindert dit percentage met 6% per jaar tot een maximum van 70%. Wij wensen erop te wijzen dat deze gegevens ter informatie worden verstrekt en niet tegen ons kunnen worden ingeroepen.

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig In aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde bij de berekening van het voordeel van alle aard
Van 0 tot 12 maanden 100%
Van 13 tot 24 maanden 94%
Van 25 tot 36 maanden 88%
Van 37 tot 48 maanden 82%
Van 49 tot 60 maanden 76%
Vanaf 61 maanden 70%

Aanvullende informatie

Waar moet het voordeel van alle aard (VAA) worden aangegeven?

Het voordeel van alle aard is opgenomen op de fiscale fiche 281.10 (loontrekkende) of 281.20 (bedrijfsleider) en moet worden vermeld bij de codes 1250 of 2250 (gehuwde vrouw) voor de loontrekkende en bij de codes 1400 of 2400 voor de bedrijfsleider.

Wat indien het voordeel van alle aard toegekend door de werkgever, niet gratis wordt verstrekt?

Wanneer de werknemer financieel tussenkomt, wordt deze tussenkomst afgetrokken van het bedrag van het voordeel (VAA) dat hij geniet.

Situatie voor zelfstandigen die in eigen naam werken?

Voor zelfstandigen die in eigen naam werken (niet via een onderneming), zijn de lasten van het voertuig slechts aftrekbaar in functie van het aandeel van het beroepsgebruik. Daarom is in dergelijk geval geen sprake van VAA.

Er is sprake van VAA wanneer sprake is van privégebruik. Wanneer is sprake van privégebruik?

Daarvoor moeten vier voorwaarden zijn vervuld:
1. Het voertuig moet tot bepaalde categorieën behoren, namelijk personenwagens, minibussen en bestelwagens < 3,5 t.
2. Het voertuig moet voor privédoeleinden worden gebruikt (woon-werkverkeer/louter privé).
3. Het voertuig moet gratis of voor een beperkte bijdrage ter beschikking zijn gesteld.
4. Het voertuig moet/kan in het kader van de beroepsactiviteit worden gebruikt.