Het duurzame geheim van Kopenhagen

Audi Magazine

Groene mobiliteit speelt een belangrijke rol in Kopenhagens toekomstplannen. De stad die altijd al hoog stond in de ranking van meest leefbare steden, wil ook groener worden. Meer zelfs: het wil de eerste koolstofneutrale grootstad zijn tegen 2025.

Hoe ze dat doel willen bereiken? Met een 360°-aanpak: CO2-uitstoot en de uitstoot van broeikasgassen vermijden enerzijds, maar ook het installeren van milieuvriendelijke maatregelen.

Van verkeer tot constructie, energie en water: de hele stadsontwikkeling moet groen en proper zijn. De CO2-uitstoot in Kopenhagen is sinds 2005 al gedaald met 38 %. En de stad wil verder 900.000 ton koolstofdioxide elimineren tegen 2025. Een ambitieus plan, waar de meerderheid van de inwoners achter staat.

Het duurzame geheim van Kopenhagen
Morten Kabell

Voor Morten Kabell, Kopenhagens klimaatburgemeester, gaat het niet alleen over de verbetering van de levenskwaliteit in zijn stad: “In de strijd tegen klimaatverandering spelen belangrijke steden overal ter wereld een sleutelrol. Want zij stoten het meest CO2 uit. Dus is Kopenhagen ook verantwoordelijk voor het klimaat in de wereld. Met onze klimaatinitiatieven willen we internationaal een voortrekkersrol spelen en andere steden inspireren.”

*Straatlantaarns doen ook dienst als laadpalen voor elektrische voertuigen. Deze technologie is nog in een vroeg productiestadium.

Groeiende populatie, groeiende noden

Groeiende populatie, groeiende noden

Kopenhagen is populair, en heeft een groeiend aantal inwoners. Tegen 2025 wordt een bevolkingsgroei verwacht van 14 %. En meer mensen betekent ook meer verkeer.

Om zijn klimaatdoelstellingen te halen, breidt Kopenhagen zijn infrastructuur uit voor alternatieve rijsystemen: laadstations voor elektrische wagens, waterstoftankstations en verlaagde parkeerkosten voor wagens die uitgerust zijn met nieuwe rijsystemen. De overheid geeft het goede voorbeeld: 64 % van het administratieve wagenpark rijdt al op waterstof of elektriciteit. En nieuwe publieke bussen hebben verplicht een elektromotor.

Nog meer hernieuwbare energie
Energie opwekken met biomassa

Energie opwekken met biomassa

Naast windkracht en zonne-energie, wil Kopenhagen vooral energie opwekken uit biomassa. Twee krachtcentrales zullen in de toekomst alleen op houtpellets draaien. Een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie levert nu al warmte en elektriciteit aan duizenden gezinnen. De futuristische architectuur van de fabriek roept beelden op van luxueuze Arabische hotels. En het ziet het er niet alleen goed uit … Op het schuine dak van de centrale is er ook een skipiste.

30.000 full-time banen

30.000 full-time banen

Kopenhagen investeerde bijna 1,7 miljard om de energiesector te hervormen, terwijl de totale investeringen in het klimaatplan 27 miljard euro bedragen. “Een investering die zijn vruchten zal afwerpen”, aldus Kopenhagens klimaatburgemeester. “Bovendien creëren we ook extra jobs.” In de bouw-, energie- en transportsector schat men dat de implementatie van het klimaatplan meer dan 30.000 nieuwe full-time banen oplevert.

Het leven is goed in een stad die ecologische idealen nastreeft. Schone lucht, groen en mooie openbare ruimtes maken de stad des te aantrekkelijker. Burgemeester Kabell: “Je moet de moed hebben om onconventionele oplossingen te omarmen. Ze geven de stad een eigen identiteit en individuele districten een handelsmerk. Het wordt niet simpel om ons doel te bereiken, want er zijn veel obstakels. Maar uiteindelijk slagen we erin.”

Het CO2-probleem is trouwens maar een eerste fase. Kopenhagen stelt zich ook als doel om steenkool, olie en gas volledig te laten verdwijnen tegen 2050.

12.000 zonnepanelen staan in voor 60 % van de energie in deze Copenhagen International School. Wordt Kopenhagen straks de groenste stad ter wereld?