Dimitri Mertens, Climact

Audi Magazine

Expert aan het woord
"Elektrisch rijden wordt de norm"

Het is geen kwestie of we in de toekomst elektrisch rijden, eerder wanneer. Het kantelpunt is dichterbij dan verwacht: binnen één tot drie jaar is de trend onomkeerbaar en kiest de wereld voor elektrisch aangedreven wagens. Belgisch onafhankelijk onderzoeksbureau Climact geeft duiding.

"De keuze voor elektriciteit als aandrijfsysteem staat in feite niet ter discussie. Willen we de klimaatdoelstellingen - een daling van de CO2-uitstoot met 80 tot 90% in 2050 (in vergelijking met 1990) - halen, is er geen alternatief", stelt Dimitri Mertens, partner bij Climact klaar en duidelijk. Hij staaft dat door aandrijfsystemen van wagens te vergelijken. "Zo'n vergelijking moet steeds van well to wheel gebeuren, van de energieproductiefase tot het gebruik van die energie in het voertuig."

"In dit verhaal is de manier waarop elektriciteit wordt gemaakt, cruciaal. Willen we duurzaam zijn, moet dat zoveel mogelijk door hernieuwbare bronnen (wind, zon) gebeuren. In België liggen de CO2-emissies voor elektriciteitsopwekking iets onder het gemiddelde. Maar zelfs bij de zwakste leerling van Europa - Polen, dat nog erg veel elektriciteit opwekt in steenkoolcentrales - ligt de CO2-uitstoot/km bij elektrische wagens nog lager dan die van diesels."

Dimitri Mertens, Climact

Maximale elektrificatie.

Een recente studie (oktober 2017) van de Vrije Universiteit Brussel bevestigt die stelling: over de hele levenscyclus van de wagen (inclusief productie), stoot een elektrische wagen 65% minder CO2 uit dan een diesel. "Een maximale elektrificatie van het transport zou de schadelijke uitstoot in België in één klap met 15% terugbrengen", besluit Climact. Maar: meer elektrisch rijden wil zeggen meer vraag naar elektriciteit, toch? "Onze studie Low Carbon 2050 toont aan dat het mogelijk is om onze mobiliteit elektrisch te maken én tegelijk de bijkomende elektriciteit die daarvoor nodig is, te produceren", stelt Dimitri Mertens. Het resultaat zou zijn dat we tegen 2050 de uitstoot effectief met 80% kunnen terugdringen.

Meer weten over Climact

Het kantelmoment is dichtbij.

We zijn op de goede weg. Elektrische modellen vinden ingang, de batterijkostprijs is in amper vijf jaar tijd gehalveerd, de autonomie van e-cars is verbeterd, tot 500 km bereik is geen uitzondering meer. Om tot het kantelpunt te komen, moet volgens Climact aan drie voorwaarden worden voldaan: "In de aanvangsfase moeten premies en fiscale voordelen de kostprijs van de elektrische technologie doen zakken. De infrastructuur moet er zijn: voldoende, performante laadpalen in de steden en op de snelwegen. En autofabrikanten moeten voldoende e-modellen op de markt brengen en hun klanten inlichten over de voordelen."

Het kantelmoment waarvan sprake, is overigens al dichtbij. Gerenommeerd zakenblad The Economist voorspelt het al eind 2018, bij Climact is men er ook van overtuigd dat we tussen 2018 en ten laatste 2020 een omslagpunt naar elektrische mobiliteit zullen bereiken.

CO² uitstoot van voortstuwingsinstallaties

Het kantelmoment is dichtbij.