FAQ > Audi RS e-tron GT > e-tron GT > Audi België

RS e-tron GT

  • 1920x1080-audi-rs-gt-rim.jpg
1920x1080-audi-rs-gt-rim.jpg
Welke voordelen geniet ik als ik de Audi RS e-tron GT reserveer?
U behoort tot de eerste Belgen die door een officiële Audi verdeler in België worden gecontacteerd om hun Audi e-tron GT te configureren en te bestellen. De reservatie verleent u voorrang bij de configuratie van het voertuig, maar is niet gelijkwaardig met de aankoop, bestelling of levering van een wagen.
Welke informatie is er beschikbaar over de Audi e-tron GT?
Alle informatie die we u momenteel kunnen verstrekken, kan afwijken van die van de toekomstige modelreeks. Het reservatiebedrag van € 2.250 heeft betrekking op het seriemodel waarvan de lancering op de Belgische markt voorzien is voor het voorjaar 2021.
Wanneer ontvang ik de specifieke modelgegevens?
De komende maanden wordt er meer informatie over de volledig elektrische Audi e-tron GT gepubliceerd. Dankzij uw reservatie zal u deze informatie als eerste ontvangen. De informatie wordt u in de vorm van een elektronische nieuwsbrief toegestuurd.
Hoe kan ik de Audi e-tron GT reserveren?
U kunt de Audi e-tron GT online reserveren op www.audi.be. Een reservatiekost van € 2.250 is vereist om de reservatie te valideren. Na ontvangst van het bedrag, sturen wij u een bevestiging per mail. De algemene voorwaarden voor de reservatie zijn beschikbaar op www.audi.be (sectie Audi e-tron GT).
Hoeveel Audi e-tron GT's kan ik reserveren?
Per persoon kan er slechts één voertuig worden gereserveerd. Iedere persoon die overgaat tot de online reservatie moet meerderjarig zijn. Deze reservatie is exclusief bestemd voor eindgebruikers (consumenten). S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, behoudt zich het recht voor om iedere reservatie die gedaan wordt met het oog op herverkoop, te weigeren.
Wat gebeurt er met het geld van mijn reservatie?
Na de bestelling van uw wagen en op vertoning van uw voucher bij de verdeler, worden uw reserveringskosten integraal terugbetaald. De terugbetaling zal rechstreeks uitgevoerd worden op de betaalkaart die u voor de reservering gebruikte. De terugbetaling kan enkele dagen duren. De reserveringskosten worden dus NIET van het bedrag van de aankoop afgetrokken.
Wordt mijn reservatie automatisch omgezet in een koopcontract?
Nee. Uw reservatie wordt niet automatisch omgezet in een koopcontract.
Kan ik mijn reservatie van de Audi e-tron GT overdragen op een ander Audi model?
Nee. Uw reservatie is enkel geldig voor het Audi e-tron GT model dat u gekozen hebt. Het is niet mogelijk een reservatie voor een ander model te maken.
Kan ik mijn reservatie aan een derde overmaken?
De onderhavige reservatie zal enkel kunnen worden doorgegeven, overgedragen of nagelaten mits een voorafgaand en schriftelijk akkoord van S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import.
Kan ik mijn reservatie annuleren?
Zolang u het voertuig niet besteld heeft bij een officiële verdeler van het merk Audi in België, kan u uw reservatie annuleren. In dat geval zal het betaalde bedrag voor de reservatie (€ 2.250) integraal en binnen een termijn van 30 dagen worden terugbetaald. Om een beroep te doen op dit annulatierecht dient u ons onderstaand annulatieformulier volledig ingevuld en ondertekend via e-mail te bezorgen op het e-mailadres audi.e-tron@dieteren.be.
Gelieve er rekening mee te houden dat de reservatiekosten niet in een trustovereenkomst worden geïnvesteerd en geen rente opbrengen.
Het betaalde bedrag voor de reservatie zal zonder schadeloosstelling of wat voor interesten dan ook volledig worden overgemaakt in volgende gevallen:
- indien u niet overgaat tot een bestelling bij een verdeler binnen de drie maanden nadat u een uitnodiging ontving van S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, zal uw reservatie als onherroepelijk ontbonden worden beschouwd;

- indien de Audi e-tron GT niet gecommercialiseerd zou worden in België, wordt deze reservatie aanzien als nietig;

- indien de bestelling van het voertuig bij de verdeler, op uw vraag, is gedaan door een derde (bvb. leasingsmaatschappij enz.).
Wanneer kan ik de Audi e-tron GT configureren, bestellen en een koopcontract afsluiten?
Uw Audi verdeler naar keuze zal u contacteren om een afspraak te plannen van zodra de productiestart nadert. Na een persoonlijk gesprek ontvangt u de officiële bestelbon met de uiteindelijke prijs en alle andere voorwaarden met betrekking tot uw toekomstige Audi e-tron GT.
De bestelling is van kracht na ondertekening van de bestelbon.
Uiteraard staat de Audi verdeler tot uw beschikking voor eventuele vragen.
Hoeveel zal de prijs van het standaard Audi e-tron GT model bedragen?
De prijs van de Audi e-tron GT en de uitrustingen zullen pas op het ogenblik van de marktlancering beschikbaar zijn.
Wanneer wordt mijn persoonlijke Audi e-tron GT geleverd?
Uw verdeler kan de leveringsdatum bevestigen tijdens de definitieve configuratie van uw Audi e-tron GT. De uiteindelijke afleveringstermijn is afhankelijk van de besteldatum bij uw verdeler. Bovendien kan ook een individuele configuratie met speciale uitrustingen de afleveringstermijn beïnvloeden. Gelieve er rekening mee te houden dat er vóór de officiële klantenlevering slechts een beperkt aantal voertuigen voor intern gebruik van de importeur beschikbaar is.
Hoe zit het met het boekingsbedrag bij een definitieve bestelling van de Audi e-tron GT bij een Audi verdeler?
Na de bestelling van uw wagen en op vertoning van uw voucher bij de verdeler, worden uw reserveringskosten integraal terugbetaald. De terugbetaling zal rechstreeks uitgevoerd worden op de betaalkaart die u voor de reservering gebruikte. De terugbetaling kan enkele dagen duren. De reserveringskosten worden dus NIET van het bedrag van de aankoop afgetrokken.
Kan ik een factuur ontvangen voor het reservatiebedrag?
De € 2.250 geldt als reservatiebedrag dat door D’Ieteren bewaard wordt.
Zolang u het voertuig niet besteld heeft bij een officiële verdeler van het merk Audi in België, kan u uw reservatie annuleren (zie “Kan ik mijn reservatie annuleren” ).
Omdat dit reservatiebedrag teruggestort wordt en dit dus geen betaald voorschot betreft, kan hiervoor geen (voorschot)factuur opgemaakt worden.
Op het moment van de pre-reservatie krijgt u per e-mail een betalingsbevestiging en een voucher toegestuurd. Deze voucher geldt als bewijs van storting van het reservatiebedrag.
Ik heb een Audi e-tron GT gereserveerd, maar ik heb geen reservatiebevestiging ontvangen.
Hoe snel mag ik deze verwachten?
De bevestiging van uw reservatie dient binnen de 2 werkdagen aan u te worden verzonden. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met audi.e-tron@dieteren.be