Algemene voorwaarden > Audi e-tron sportback > e-tron > Audi België

Algemene voorwaarden

  • Audi e-tron sportback

    e-tron-sportback-header-2.jpg

Audi e-tron sportback

e-tron-sportback-header-2.jpg

Algemene voorwaarden van S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, voor het online reservatieplatform:

1. Algemeen
Met uw reservatie aanvaardt u de juridisch bindende algemene voorwaarden hieronder.

Audi A.G. ontwikkelt twee elektrische voertuigen die vandaag de namen Audi e-tron en Audi e-tron Sportback meekrijgen. Van deze voertuigen zijn de prijzen, de opties, de technische specificaties, de productietermijn en de leveringstermijn momenteel nog niet bekend.

Zoals u bekend is, geniet u dankzij uw onlinereservatie voorrang bij de configuratie van een van deze voertuigen bij een concessiehouder uit het officiële Audi-netwerk in België.

Per persoon kan er slechts één voertuig worden gereserveerd. Iedere persoon die overgaat tot de onlinereservatie moet meerderjarig zijn.
2. Geldigheidsvoorwaarden voor de reservatie
Uw reservatie is pas geldig nadat u ze online heeft bevestigd en nadat u 2.000 EUR reservatiekosten heeft overgemaakt.
3. Reservatie en bestelling
Deze reservatie verleent u voorrang bij het configureren van het voertuig, maar is niet gelijkwaardig met een aankoop of een bestelling van dit voertuig.

Van zodra de productieperiode van het voertuig bepaald is, zal u bij de eersten zijn om te worden uitgenodigd tot de configuratie van uw voertuig bij de officiële Belgische concessiehouder van uw keuze (de lijst vindt u hier terug http://www.dealerlocator.audi.be/default.aspx?lang=nl). De concessiehouder zal in overleg met u de bestelling van uw voertuigen opmaken. U ontvangt vervolgens een bestelbon waarop onder meer de prijs van het voertuig wordt aangegeven.
4. Terugbetaling reservatiekosten
Zolang u het voertuig niet besteld heeft bij een officiële concessiehouder van het merk Audi in België, kan u uw reservatie annuleren. In dat geval zullen de reservatiekosten integraal en binnen een termijn van 30 dagen worden terugbetaald. Om een beroep te doen op dit annulatierecht, dient u ons een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag tot terugbetaling (https://www.nl.audi.be/content/dam/nemo/be/2018/pdf/e-tron-reservatie-annuleren.pdf) via e-mail te bezorgen op het e-mailadres audi.e-tron@dieteren.be.

Indien u overgaat tot een bestelling (ondertekening van de bestelbon), zullen uw reservatiekosten door S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, worden overgemaakt aan de concessiehouder-verkoper en als waarborg dienen binnen het verkoopskader dat u en deze concessiehouder afsloten.

De reservatiekosten zullen u zonder schadeloosstelling of wat voor interesten dan ook worden overgemaakt in volgende gevallen:

indien u niet overgaat tot een bestelling bij een concessiehouder binnen de drie maanden nadat u een uitnodiging ontving van S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, zal uw reservatie als onherroepelijk ontbonden worden beschouwd;

indien de Audi e-tron of Audi e-tron Sportback niet gecommercialiseerd zou worden in België, wordt deze reservatie aanzien als nietig;

indien de bestelling van het voertuig bij de concessiehouder, op uw vraag, is gedaan door een derde (bvb. leasingsmaatschappij enz.).

In geval van een terugbetaling door S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, zullen de reservatiekosten via dezelfde betaalmethode worden terugbetaald als dat het reservatiebedrag werd overgemaakt.

S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de effectieve leveringstermijn van de Audi e-tron en Audi e-tron Sportback, noch voor eventuele prijsverhogingen.

Omdat de effectieve aflevering van het bestelde voertuig afhankelijk is van de productietermijn van de constructeur en verschilt voor ieder geconfigureerd voertuig, biedt deze reservatie geen enkel recht op een prioritaire levering.
5. Varia
Deze reservatie is exclusief bestemd voor eindgebruikers (consumenten). S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, behoudt zich het recht voor om iedere reservatie die gedaan wordt met het oog op herverkoop, te weigeren.

De onderhevige reservatie zal enkel kunnen worden doorgegeven, overgedragen of nagelaten mits een voorafgaand en schriftelijk akkoord van S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import.

S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, waarborgt geen enkele specifieke eigenschap van het gereserveerde voertuig, tenzij een dergelijke waarborg afzonderlijk werd opgesteld. Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt iedere eis inherent aan de garantie van bepaalde eigenschappen of uitrustingskenmerken uitgesloten.

Meer in het bijzonder worden alle eisen uitgesloten die verband houden met een panne aan de servers bij S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, en het verlies van de reservatie als gevolg daarvan.

U aanvaardt dat S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, gebruik mag maken van uw persoonsgegevens (meer in het bijzonder uw e-mailadres en uw telefoonnummer) voor directmarketingdoeleinden die verband houden met het gereserveerde voertuig.

Deze reservatieovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.