FAQ > Audi e-tron sportback > e-tron > Audi België

FAQ

  • Audi e-tron sportback

    e-tron-sportback-header-2.jpg

Audi e-tron sportback

e-tron-sportback-header-2.jpg
Welke voordelen geniet ik als ik de Audi e-tron reserveer?
U behoort tot de eerste Belgen die door een officiële Audi verdeler in België worden gecontacteerd om hun Audi e-tron quattro of Audi e-tron Sportback te configureren en te bestellen. De reservatie verleent u voorrang bij de configuratie van het voertuig, maar is niet gelijkwaardig met de aankoop of bestelling van een wagen.
Welke informatie is er beschikbaar over de Audi e-tron quattro en
de Audi e-tron Sportback?
Alle informatie die we u momenteel kunnen verstrekken, kan afwijken van die van de toekomstige modelreeks. Het reservatiebedrag van € 2.000 heeft betrekking op de seriemodellen waarvan de lancering op de Belgische markt voorzien is voor eind 2018/begin 2019 (Audi e-tron quattro) en eind 2019/begin 2020 (Audi e-tron Sportback).
Wanneer ontvang ik de specifieke modelgegevens?
De komende maanden wordt er meer informatie over de eerste volledig elektrische Audi gepubliceerd. Dankzij uw reservatie zal u deze informatie als eerste ontvangen. De informatie wordt u in de vorm van een nieuwsbrief toegestuurd.
Hoe kan ik de Audi e-tron reserveren?
U kunt de Audi e-tron online reserveren op www.audi.be. Een reservatiekost van € 2.000 is vereist om de reservatie te valideren. Na ontvangst van het bedrag, sturen wij u een bevestiging per mail. De algemene voorwaarden voor de reservatie zijn beschikbaar op www.audi.be (sectie e-tron).
Hoeveel Audi e-trons kan ik reserveren?
Per persoon kan er slechts één voertuig worden gereserveerd. Iedere persoon die overgaat tot de online reservatie moet meerderjarig zijn. Deze reservatie is exclusief bestemd voor eindgebruikers (consumenten). S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, behoudt zich het recht voor om iedere reservatie die gedaan wordt met het oog op herverkoop, te weigeren.
Wordt mijn reservatie automatisch omgezet in een koopcontract?
Nee. Uw reservatie wordt niet automatisch omgezet in een koopcontract.
Kan ik mijn reservatie van de Audi e-tron overdragen op een ander Audi model?
Nee. Uw reservatie is enkel geldig voor het Audi e-tron model dat u gekozen hebt. Het is niet mogelijk een reservatie voor een ander model te maken.
Kan ik mijn reservatie aan een derde overmaken?
De onderhavige reservatie zal enkel kunnen worden doorgegeven, overgedragen of nagelaten mits een voorafgaand en schriftelijk akkoord van S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import.
Kan ik mijn reservatie annuleren?
Zolang u het voertuig niet besteld heeft bij een officiële verdeler van het merk Audi in België, kan u uw reservatie annuleren. In dat geval zullen de reservatiekosten integraal en binnen een termijn van 30 dagen worden terugbetaald. Om een beroep te doen op dit annulatierecht dient u ons een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag tot terugbetaling via e-mail te bezorgen op het e-mailadres audi.e-tron@dieteren.be.
De terugbetaling verloopt via dezelfde betalingswijze als degene die gebruikt werd bij de reservatie.
Gelieve er rekening mee te houden dat de reservatiekosten niet in een trustovereenkomst worden geïnvesteerd en geen rente opbrengen.
De reservatiekosten zullen u zonder schadeloosstelling of wat voor interesten dan ook volledig worden overgemaakt in volgende gevallen:
- indien u niet overgaat tot een bestelling bij een verdeler binnen de drie maanden nadat u een uitnodiging ontving van S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, zal uw reservatie als onherroepelijk ontbonden worden beschouwd;

- indien de Audi e-tron quattro of Audi e-tron Sportback niet gecommercialiseerd zou worden in België, wordt deze reservatie aanzien als nietig;

- indien de bestelling van het voertuig bij de verdeler, op uw vraag, is gedaan door een derde (bvb. leasingsmaatschappij enz.).
Wanneer kan ik de Audi e-tron configureren, bestellen en een koopcontract afsluiten?
Uw Audi verdeler naar keuze zal u contacteren om een afspraak te plannen van zodra de productiestart nadert. Na een persoonlijk gesprek ontvangt u de officiële bestelbon met de uiteindelijke prijs en alle andere voorwaarden met betrekking tot uw toekomstige Audi e-tron.
De bestelling is van kracht na ondertekening van de bestelbon.
Uiteraard staat de Audi verdeler tot uw beschikking voor eventuele vragen.
Hoeveel zal de prijs van het standaard Audi e-tron-model bedragen?
De prijs van de Audi e-tron quattro, de Audi e-tron Sportback en de uitrustingen zullen pas op het ogenblik van de marktlancering beschikbaar zijn.
Wanneer wordt mijn persoonlijke Audi e-tron geleverd?
Uw verdeler kan de leveringsdatum bevestigen tijdens de definitieve configuratie van uw Audi e-tron. De uiteindelijke afleveringstermijn is afhankelijk van de besteldatum bij uw verdeler. Bovendien kan ook een individuele configuratie met speciale uitrustingen de afleveringstermijn beïnvloeden. Gelieve er rekening mee te houden dat er vóór de officiële klantenlevering slechts een beperkt aantal voertuigen voor intern gebruik van de importeur beschikbaar is.
Hoe zit het met het boekingsbedrag bij een definitieve bestelling van de Audi e-tron
bij een Audi verdeler?
Indien u overgaat tot een bestelling (ondertekening van de bestelbon), zullen uw reservatiekosten door S.A. D’Ieteren N.V., afdeling Audi Import, worden overgemaakt aan de verdeler-verkoper en als waarborg dienen binnen het verkoopskader dat u en deze verdeler afsloten.
Ik heb een Audi e-tron gereserveerd, maar ik heb geen reservatiebevestiging ontvangen.
Hoe snel mag ik deze verwachten?
De bevestiging van uw reservatie dient binnen de 2 werkdagen aan u te worden verzonden. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met audi.e-tron@dieteren.be