FAQ - Trust Building Measure > Customer Care > Audi België

FAQ - Trust Building Measure

  • 1400x438_Diesel_V4.jpg
1400x438_Diesel_V4.jpg
Audi België Customer Care
FAQ - Trust Building Measure

FAQ - Trust Building Measure

Wat is de Trust Building Measure van Audi?
Met de Trust Building Measure informeert Audi zijn klanten dat het rekening houdt met eventuele klachten na de uitvoering van de technische interventie op voertuigen met de EA189-dieselmotor die betrekking hebben op bepaalde onderdelen van de motor of het uitlaatgassysteem. De Trust Building Measure geldt voor een periode van 24 maanden nadat het voertuig de technische ingreep onderging en enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure (afhankelijk van wat eerst bereikt wordt).

Audi heeft altijd verklaard dat de uitvoering van de technische interventie geen negatief effect heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het koppel, de geluidsemissie of de duurzaamheid van de motor en zijn componenten. Alle relevante gegevens voor de typegoedkeuring van het voertuig blijven van toepassing. De regulerende overheden hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voldaan is. Die bevestiging geldt eveneens voor de vereisten op het vlak van duurzaamheid van de uitlaatgassystemen. De Trust Building Measure heeft geen invloed op die verklaring.

Met de Trust Building Measure geeft Audi een duidelijk signaal dat de update geen negatief effect heeft op de levensduur van het voertuig. Deze maatregel heeft tot doel om het vertrouwen van de klant in de technische interventie te verhogen en zou meer klanten moeten overtuigen om hun voertuig te laten updaten.

Klanten kunnen binnenkort gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de omvang van de Trust Building Measure ontvangen van alle erkende dealers en werkplaatsen van hun betreffende merk.


Welke merken bieden de Trust Building Measure en welke modellen zijn betroffen?
De Trust Building Measure geldt voor alle modellen van Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Commercial Vehicles met een EA189-dieselmotor waarop de technische interventie is uitgevoerd.


Voor wie is de Trust Building Measure van toepassing?
De Trust Building Measure wordt aangeboden aan alle Audi-klanten van wie het voertuig is uitgerust met een EA189-dieselmotor en die hun voertuig laten updaten in het kader van servicecampagne 23Q7 naar aanleiding van de dieselproblematiek. De maatregel geldt enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure. Om in aanmerking te komen moeten klanten het bewijs leveren dat alle door de constructeur aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (d.w.z. dit geldt enkel voor voertuigen met een volledige servicehistoriek).

De Trust Building Measure geldt bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is). De Trust Building Measure is gelinkt aan het voertuigidentificatienummer (VIN) en is overdraagbaar op de nieuwe eigenaar indien het voertuig verkocht wordt binnen de periode van 24 maanden waarin de maatregel geldt.

De Trust Building Measure geldt voor alle landen wereldwijd met uitzondering van de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea, waar een andere wetgeving van kracht is.


Welke onderdelen zijn gedekt door de Trust Building Measure?
De Trust Building Measure dekt in totaal 11 componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinjectiesysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen.

De Trust Building Measure heeft geen invloed op de verklaring van Audi dat de technische interventie geen negatieve effecten heeft op de levensduur van de motor en zijn componenten. De regulerende instanties hebben bevestigd dat de technische maatregelen aan alle wettelijke vereisten beantwoorden en geen negatieve impact hebben op brandstofverbruik, CO2-uitstoot, motorvermogen, koppel en geluidsemissies.


Welke zijn de voorwaarden voor de Trust Building Measure?
Aanvullend op de hierboven beschreven voorwaarden:

1) De Trust Building Measure
• kan enkel worden aangevraagd bij, toegestaan en uitgevoerd door een erkende verdeler,
• geldt enkel voor klachten met betrekking tot gebruikte materialen en uitgevoerde werkzaamheden aan volgende componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, brandstofinjectiesysteem en uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen,
• dekt geen vervangwagens, contante betalingen, schade, enz.

2) op voorwaarde dat
• het betroffen EA189-voertuig heeft deelgenomen aan servicecampagne 23Q7,
• het voertuig correct onderhouden is overeenkomstig het onderhoudsschema, de updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door Audi

3) en op voorwaarde dat geen enkel van volgende gevallen van toepassing is:
• natuurlijke slijtage, bv. aftakeling van het voertuig als gevolg van slijtage,
• de eigenaar of een niet-erkende servicepartner of verdeler heeft het voertuig niet correct hersteld, onderhouden of verzorgd (bv. door het gebruik van niet-originele onderdelen...),
• de instructies voor bediening, behandeling en onderhoud van het voertuig zoals beschreven in de gebruikershandleiding zijn niet nageleefd,
• het voertuig is beschadigd door derden of externe factoren zoals een ongeval, storm/hagel, overstroming, enz., wat het probleem heeft veroorzaakt waarover geklaagd wordt,
• klachten met betrekking tot de partikelfilter te wijten aan verzadiging,
• extra componenten zijn in het voertuig ingebouwd of het voertuig is op een niet-toegestane manier aangepast, bv. door (chip)tuning,
• het voertuig is oneigenlijk gebruikt, bv. voor motorsport of in overbeladen toestand,
• de voertuigeigenaar heeft geen klacht gemeld binnen een redelijke tijdspanne,
• de voertuigeigenaar heeft Audi niet de kans gegeven om het probleem binnen een redelijke tijdspanne te behandelen.
Is de Trust Building Measure ook van toepassing als de technische interventie al op mijn voertuig werd uitgevoerd?

Ja. Zoals hierboven vermeld, geldt de Trust Building Measure bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is).

Indien de klant reeds kosten heeft gemaakt voor een relevante herstelling aan zijn voertuig, waarvan bewezen is dat ze na de technische interventie werd uitgevoerd, zal Audi voor u onderzoeken of de kosten door het merk gedekt worden. Iedere aanvraag voor dergelijke kostendekking moet gebeuren via een erkende Audi servicepartner in het land waar de herstelling werd uitgevoerd, en dit voor 31 december 2017.

Tot wie moet ik mij wenden, als mijn auto na een technische ingreep toch een probleem vertoont?
Betrokken klanten kunnen erop vertrouwen dat de technische maatregelen met succes worden geïmplementeerd en dus geen nadelige gevolgen zullen hebben op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, motorvermogen, het maximale koppel en de geluidsemissie. Dit was een belangrijke voorwaarde voor de goedkeuring van deze technische ingreep door de autoriteiten.

Moest u toch een probleem opmerken, neem dan contact op met een officiële Audi partner of bel de dieselhotline op
+32 (0)2 754 02 67.

Krijg ik een bevestiging van de Audi servicepartner nadat de technische ingreep is geïmplementeerd en wat moet ik doen als ik die ooit verlies?
Ja, u krijgt een bevestiging van de Audi servicepartner wanneer de technische ingreep met succes is geïmplementeerd. Als u deze bevestiging verliest of niet hebt ontvangen, neemt u best contact op met uw Audi servicepartner.

Ik ben de eigenaar van een getroffen voertuig en woon in een land waar de bevoegde autoriteiten de terugroeping niet hebben verplicht. Ik heb besloten om de technische ingreep niet te laten uitvoeren. Kan ik nog altijd reizen naar landen waar de technische maatregelen wel wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld Duitsland?)
Of u als eigenaar de technische ingreep laat uitvoeren in een getroffen voertuig of niet, beslist u als klant onafhankelijk. We merken wel op dat in de landen waar autoriteiten klanten verplichten tot terugroeping, ze mogelijk sancties kunnen opleggen als de technische maatregelen op een getroffen voertuig niet binnen een bepaalde periode

Waarom heeft mijn auto een technische ingreep nodig?
In het motormanagementsysteem van voertuigen met de betrokken motoren is een bepaalde softwarefunctie gebruikt die de rijcurve van officiële testen herkent.

Afhankelijk van de herkenning van deze rijcurve zal het motormanagementsysteem overschakelen op 1 van de volgende 2 modi: modus 1 met een optimale NOx-waarde voor testcondities of modus 2 voor een optimale fijnstofwaarde bij gebruik op de weg.

Ik ben eigenaar van een getroffen voertuig en woon in de EU28. Ik heb besloten om de technische ingreep niet te laten uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik permanent verhuis naar een land waar de technische ingreep wel wettelijk verplicht is en ik mijn voertuig wil meenemen?
U zal uw voertuig moeten registeren in dat land.

Normaal gezien zullen de plaatselijke autoriteiten u informeren dat u de update moet laten uitvoeren binnen een bepaalde periode. Gelieve uw Audi-servicepartner in uw nieuwe thuisland te contacteren.

Diesel Hotline

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Diesel Hotline op het nummer
+32 (0)2 754 02 67

Openingsuren van Customer Care :
van maandag tot en met vrijdag,
van 8 tot 18 u.

Contacteer ons