Ondernemingen met een vloot vanaf 6 voertuigen

Wanneer u in het kader van uw professionele activiteiten over een wagenpark van minstens 6 voertuigen beschikt (alle merken, nutsvoertuigen < 4.6T inbegrepen), wordt u als fleet-klant beschouwd en krijgt u toegang tot de bijzonder voordelige voorwaarden - de "fleet-basiskortingen" - in het volledige officiële Audi-netwerk in België.

Aan de hand van onderstaande tabel kunt u een onderscheid maken tussen de verschillende fleetklanten en de voorwaarden waar u van kan genieten:

Voorwaarde Korting
Ik beschik over een vloot van minstens 6 voertuigen (alle merken, lichte vrachtwagens < inbegrepen) Ik kan genieten van de "basiskorting Fleet"
Ik beschik over een wagenpark van minstens 10 voertuigen Ik kan genieten van de "Fleet A voorwaarden"
Ik verbind me er toe de komende 12 maanden 3 voertuigen van de Volkswagen groep te kopen Ik kan genieten van de "Fleet B voorwaarden"
Ik verbind me er toe de komende 12 maanden 16 voertuigen van de Volkswagen groep te kopen Ik kan genieten van de "Fleet C voorwaarden"
Ik verbind me er toe de komende 12 maanden 36 voertuigen van de Volkswagen groep te kopen Ik kan genieten van de "Fleet D voorwaarden"


Door deze “Fleet-overeenkomsten” krijgt u onmiddellijk bijkomende kortingen die rechtstreeks samenhangen met uw engagement voor onze merken.

Ons voltallige verdelernetwerk en wijzelf staan volledig te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen. Aarzel niet contact op te nemen met het Audi fleet team of een verdeler in jouw buurt.

MyNewAudi

Fleet account team