CO2 Bijdrage > Belastingen & regelgeving > Audi België

CO2 Bijdrage

  • TaxRegulations_CO2bijdrage_1200x600.jpg
TaxRegulations_CO2bijdrage_1200x600.jpg

CO2 bijdrage.

Waarover gaat het?

Wanneer een werkgever aan een lid van zijn personeel een bedrijfswagen toestaat die gebruikt wordt voor privé doeleinden, dan is een solidariteitsbijdrage van de werkgever vereist. Die bijdrage wordt doorgaans de CO2-bijdrage genoemd en is ten laste van de werkgever.

Berekeningsmethode

De CO2-bijdrage wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot, het type brandstof en een index. Voor 2019 wordt het maandelijks bedrag berekend op basis van volgende formules:

- Benzine: [(CO2 g/km x 9) - 768]: 12 x 1,2950
- Diesel: [(CO2 g/km x 9) - 600]: 12 x 1,2950
- LPG: [(CO2 g/km x 9) - 990]: 12 x 1,2950

Met een minimum van 26,97 € per maand vanaf 1 januari 2019.

Wat is de fiscale aftrekbaarheid van die CO2-bijdrage?

De CO2-bijdrage wordt beschouwd als een sociale last voor de werkgever en moet op kwartaalbasis gerapporteerd worden aan de RSZ. Deze bijdrage ten laste van de werkgever kan hij 100% fiscaal aftrekken.

Voorbeeld

Een dieselvoertuig met een CO2-uitstoot van 120 gr/km:
Tarief 2019: ((120 x 9) - 600): 12 = 40 € x 1,2950 = 51,80 € per maand

Wie is niet betrokken?

Zelfstandigen en liberale beroepen die in eigen naam werken, zijn geen CO2-bijdrage verschuldigd. Hetzelfde geldt voor bedrijfsbeheerders en -leiders die niet gebonden zijn aan een arbeidscontract met de onderneming.

Belangrijk

Wanneer ik de kostprijs voor het gebruik van 2 wagens vergelijk, dan besteed ik ook aandacht aan de CO2-uitstoot. Ik onthoud dat een verschil van 10 gram CO2 de maandelijks te betalen CO2-bijdrage zal beperken met ongeveer 9 euro, dat is een maandelijkse impact van ongeveer 1 euro per gram CO2.