De fiscale aftrekbaarheid van autokosten | Audi België
Fiscale aftrekbaarheid

Fiscale aftrekbaarheid

Audi België Belastingen & regelgeving
Fiscale aftrekbaarheid

Fiscale aftrekbaarheid van autokosten.

Ga verder om de verschillende criteriums van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten te berekenen.

Bedrijven

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar in functie van de CO₂-uitstoot en het type brandstof. Het niet-aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost dit voor de werkgever?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belasting te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. In 2021 bedraagt voor ondernermingen de normale belastingvoet 25,00%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer een kwart van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.

Hieronder de regels voor de aftrekbaarheid voor de autokosten én de brandstofkosten:

Sinds 01/01/2020 is de aftrekformule voor de brandstof- en autokosten van toepassing op alle bedrijfswagens:
Aftrek% = 120% - (0,5% x g CO2/km x f) met max. 100% en min. 50%*
met f
= 1,00 voor diesel (ook hybride diesel)
= 0,90 voor CNG ≤ 12 fiscalePK
= 0,95 voor andere brandstof/aandrijving (benzine, lpg, biobrandstof, elektrisch)

(*)
Als uitkomst berekening >100% => aftrek% = 100%
Als uitkomst berekening aftrek% = 50%
Wagens met 200g/km of meer => aftrek% = 40%

Brandstofkosten volgen voortaan hetzelfde regime als de autokosten en zijn niet langer standaard 75% aftrekbaar.

Uitkomst berekening afronden tot op het dichtste tiende % na de komma.
Vb: 63,22% wordt 63,2% | 63,28% wordt 63,3% | 63,25% wordt 63,3%

Wat betreft het gebruik van de CO² waardes bestaat sinds 01/01/2021 de keuzemogelijkheid om de NEDC of WLTP-waarde te gebruiken met een CoC (gelijkvomigheidsattest) waarop de twee waarden vermeld zijn. Bij bepaalde PHEV-voertuigen zal de WLTP-waarde lager zijn dan de NEDC-waarde. In dat geval mag men vanaf 2021 die lagere WLTP-waarde gebruiken in de federale formules.
Sinds 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid van elektrische bedrijfswagens teruggebracht naar 100% (voordien 120%).

Alle interestlasten wat betreft de autokosten zijn 100 % aftrekbaar indien ze afzonderlijk vermeld worden op de factuur

Specifiek regime voor PHEV: toe te passen CO2-waarde hangt af van ratio:
[energiecapaciteit batterij / rijklaar autogewicht] met als grenswaarde
0,5 kWh/100 kg, en van de CO2-uitstoot NEDC van de PHEV:
. als ratio ≥ 0,5 en CO2 ≤ 50 g/km => CO2 van PHEV
. als ratio 50 g/km => CO2 van niet-PHEV versie
. als niet-PHEV niet beschikbaar => CO2 van PHEV x 2,5
. als PHEV gekocht door laatste eigenaar voor 1/1/2018 => CO2 van PHEV

Fiscale aftrekbaarheid in functie van het voordeel van alle aard

Boven op de reeds geciteerde niet aftrekbare kosten moet de belastbare basis (niet toegestane kosten) vermeerderd worden met 17 of 40% x VAA voor elke wagen (afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet).

Gezien de componenten van de formule zullen de nieuwe, niet toegestane uitgaven, enkel meerkosten vertegenwoordigen wanneer er werkelijk een voordeel in natura verleend is aan de gebruiker van de wagen (werknemer / kaderlid / bestuurder).

Als het voordeel van alle aard herleid is tot nul als gevolg van persoonlijke bijdragen gestort door de gebruiker van het voertuig, dan is er geen voordeel en zijn er dus geen niet fiscaal aftrekbare kosten.

Onthouden we dat de regel van 40% op VAA niet enkel van toepassing is op ondernemingen maar ook op rechtspersonen (bv.: vzw's), op enkele uitzonderingen na (overheidsinstellingen).

Bron: Febiac

Zelfstandigen en liberale beroepen

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot en het type brandstof. Het niet aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost het?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belastingen te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. Voor zelfstandigen en liberale beroepen die in eigen naam werken draait de marginale belastingvoet meestal rond 50%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer de helft van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.

Hoe de fiscale aftrekbaarheid van autokosten bepalen?

Voor elke auto gekocht vanaf 1 januari 2018 zijn de aftrekbaarheidsregels afgestemd op de regels die van toepassing zijn op bedrijven.