Fiscale aftrekbaarheid > Belastingen & regelgeving > Audi België

Fiscale aftrekbaarheid

  • TaxRegulations_fiscaleaftrekbaarheid_1200x600.jpg
TaxRegulations_fiscaleaftrekbaarheid_1200x600.jpg

Fiscale aftrekbaarheid van autokosten.

Bedrijven

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar in functie van de CO₂-uitstoot en het type brandstof. Het niet-aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost dit voor de werkgever?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belasting te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. In 2020 bedraagt voor ondernermingen de normale belastingvoet 29,58%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer een klein derde van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.

Hieronder de regels voor de aftrekbaarheid voor de autokosten én de brandstofkosten:

Een nieuwe aftrekformule voor de brandstof- en autokosten van toepassing op alle bedrijfswagens:
Aftrek % = 120% - (0,5% x g CO2/km x f) met max. 100% en min. 50%*
met f
= 1,00 voor diesel (ook hybride diesel)
= 0,90 voor CNG ≤ 11 fiscalePK
= 0,95 voor andere brandstof/aandrijving

(*)
Als uitkomst berekening >100% => aftrek % = 100%
Als uitkomst berekening aftrek % = 50%
Wagens met 200g/km of meer => aftrek % = 40%

Uitkomst berekening afronden tot op het dichtste tiende % na de komma.
Vb: 63,22% wordt 63,2% | 63,28% wordt 63,3% | 63,25% wordt 63,3%

Nieuwe aftrekformule toepassen met NEDC CO2-waarde in 2020.
Specifiek regime voor PHEV: toe te passen CO2-waarde hangt af van ratio:
[energiecapaciteit batterij / rijklaar autogewicht] met als grenswaarde
0,5 kWh/100 kg, en van de CO2-uitstoot NEDC van de PHEV:
- als ratio ≥ 0,5 en CO2 ≤ 50 g/km => CO2 van PHEV
- als ratio 50 g/km => CO2 van niet-PHEV versie
- als niet-PHEV niet beschikbaar => CO2 van PHEV x 2,5
- als PHEV gekocht door laatste eigenaar voor 1/1/2018 => CO2 van PHEV

Vanaf 2021

De in 2020 ingevoerde kostaftrekformule toepassen.

Voertuigen ingeschreven vóór 1/1/2021:
- aftrek % blijven berekenen met de CO2-waarde NEDC.

Voertuigen ingeschreven nà 1/1/2021 (nieuw + tweedehands):
- volgende federale regering beslist hoe WLTP CO2-waarde moet gebruikt worden voor berekening van aftrek %.

Bron: Febiac

Fiscale aftrekbaarheid in functie van het voordeel van alle aard

Boven op de reeds geciteerde niet aftrekbare kosten moet de belastbare basis (niet toegestane kosten) vermeerderd worden met 40% x VAA voor elke wagen.

Gezien de componenten van de formule zullen de nieuwe, niet toegestane uitgaven, enkel meerkosten vertegenwoordigen wanneer er werkelijk een voordeel in natura verleend is aan de gebruiker van de wagen (werknemer / kaderlid / bestuurder).

Als het voordeel van alle aard herleid is tot nul als gevolg van persoonlijke bijdragen gestort door de gebruiker van het voertuig, dan is er geen voordeel en zijn er dus geen niet fiscaal aftrekbare kosten.

Onthouden we dat de regel van 40% op VAA niet enkel van toepassing is op ondernemingen maar ook op rechtspersonen (bv.: vzw's), op enkele uitzonderingen na (overheidsinstellingen).

Zelfstandigen en liberale beroepen

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar in functie van de CO₂-uitstoot en het type brandstof. Het niet aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost het?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belastingen te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. Voor zelfstandigen en liberale beroepen die in eigen naam werken draait de marginale belastingvoet meestal rond 50%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer de helft van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.

Hoe de fiscale aftrekbaarheid van autokosten bepalen?

Voor elke auto gekocht vanaf 1 januari 2018 zijn de aftrekbaarheidsregels afgestemd op de regels die van toepassing zijn op bedrijven.