Fiscale aftrekbaarheid > Belastingen & regelgeving > Audi België

Fiscale aftrekbaarheid

  • TaxRegulations_fiscaleaftrekbaarheid_1200x600.jpg
TaxRegulations_fiscaleaftrekbaarheid_1200x600.jpg

Fiscale aftrekbaarheid van autokosten.

Bedrijven

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot en het type brandstof. Het niet-aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost dit voor de werkgever?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belasting te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. In 2019 bedraagt voor ondernermingen de normale belastingvoet 29,58%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer een klein derde van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.
Diesel   Benzine   100% elektrisch % fiscaal aftrekbaar % niet fiscaal aftrekbaar
CO2 gr/km CO2 gr/km CO2 gr/km % %
    0 120%  
< 60 < 60   100% 0%
61 - 105 61 - 105   90% 10%
106 - 115 106 - 125   80% 20%
116 - 145 126 - 155   75% 25%
146 - 170 156 - 180   70% 30%
171 - 195 181 - 205   60% 40%
> 195 of niet gekend > 205 of niet gekend   50% 50%

Toch zijn er uitzonderingen voor bepaalde types autokosten.

Types kosten Percentage fiscale aftrekbaarheid
Betaalde interest (contract min. 24 maanden) 100%
GSM-kosten 100%
CO2-bijdrage 100%
Brandstofkosten (2019) 75%

Fiscale aftrekbaarheid in functie van het voordeel van alle aard

Boven op de reeds geciteerde niet aftrekbare kosten moet de belastbare basis (niet toegestane kosten) vermeerderd worden met 40% x VAA voor elke wagen.

Gezien de componenten van de formule zullen de nieuwe, niet toegestane uitgaven, enkel meerkosten vertegenwoordigen wanneer er werkelijk een voordeel in natura verleend is aan de gebruiker van de wagen (werknemer / kaderlid / bestuurder).

Als het voordeel van alle aard herleid is tot nul als gevolg van persoonlijke bijdragen gestort door de gebruiker van het voertuig, dan is er geen voordeel en zijn er dus geen niet fiscaal aftrekbare kosten.

Onthouden we dat de regel van 40% op VAA niet enkel van toepassing is op ondernemingen maar ook op rechtspersonen (bv.: vzw's), op enkele uitzonderingen na (overheidsinstellingen).

Zelfstandigen en liberale beroepen

Waarover gaat het?

De autokosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot en het type brandstof. Het niet aftrekbare deel van de autokosten verhoogt de belastbare basis van de werkgever en dus onrechtstreeks ook de belastingen die deze moet betalen.

Hoeveel kost het?

Om de jaarlijks gegenereerde meerkosten voor de belastingen te bepalen moet u het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten vermenigvuldigen met de belastingvoet. Voor zelfstandigen en liberale beroepen die in eigen naam werken draait de marginale belastingvoet meestal rond 50%. De extra te betalen belasting bedraagt dus ongeveer de helft van het totaal van de fiscaal niet aftrekbare kosten.

Hoe de fiscale aftrekbaarheid van autokosten bepalen?

Voor elke auto gekocht vanaf 1 januari 2018 zijn de aftrekbaarheidsregels afgestemd op de regels die van toepassing zijn op bedrijven.
Er zijn echter uitzonderingen voor bepaalde types autokosten.
Types kosten Percentage fiscale aftrekbaarheid
Betaalde interest (contract min. 24 maanden) 100%
GSM-kosten 100%